2011-02-17

Islamic Center överklagar Ögårdsskolan till högsta förvaltningsdomstolen"Islamic Center i Malmö har överklagat kammarrättens dom att det ska betala närmare en miljon kronor i extra skatt inklusive avgifter.

Malmö. Domen bygger på att en del av Islamic Centers verksamhet inte är kommersiell. Tvisten gäller centrets friskola Ögårdsskolan som också har en fritidsverksamhet för barn mellan sex och tolv år."

Källa, TT torsdag 17 februari 2011:


" – Det här känns inte rättvist. Därför vänder vi oss till högsta instans, säger Bejzat Becirov, Islamic Centers grundare."

"Men det känns inte rätt att kräva in så mycket i skatt när vi jobbar och sliter allt vad vi kan helt ideellt, säger Bejzat Becirov.

– För oss handlar det om mycket pengar och självklart påverkar det verksamheten. Precis som alla andra måste vi dra in på saker när det är kämpigt rent ekonomiskt.

– Det kan bli tal om att skära ner på tjänster eller liknande. Men verksamheten vid Ögårdsskolan fungerar mycket bra. Och vi har kunnat erbjuda allt från idrott och olika aktiviteter till annan fritidssysselsättning för barnen.

Kammarrätten anser också att Islamic Centers stiftelse är religiös och därför inte kan vara skattebefriad."

"Men domen överklagas nu till högsta förvaltningsdomstolen, tidigare regeringsrätten. Islamic Center protesterar också mot att deras fastighetsförvaltning betraktas som näringsverksamhet och kräver att den extra skatten slopas. Dessutom anser man att beslutet strider mot Europakonventionen."

Källa, Skånska Dagbladet torsdag 17 februari 2011:


Inga kommentarer: