2011-02-01

Islamic Center har gjort Malmö till Europas muslimtätaste stad"7. Etnisk rensning av svenska städer

Etnisk rensning av judar i Malmö

Riktig rasism har börjat få fotfäste i Malmö. Hoten och trakasserierna mot judar i Malmö kommer i huvudsak från islamister, men hatbrotten stämplas av massmedia som begångna av andra fascistiska grupper, desinformationen skapar osäkerhet över situationen i staden. Malmö moské, Islamic Center, uppger 2010 att de har 65 000 medlemmar i Malmö, detta gör Malmö till den muslimtätaste staden i Europa.

Hoten mot judar i Malmö har sedan länge passerat en frekvens som är outhärdlig för en demokratisk stat. Judar som levt i frihet och harmoni i århundraden i staden och som assimilerats och bidragit med kunnande och skattemedel till vårt land är nu förpassade till en ovärdig och skrämmande skuggtillvaro."


Källa, del 6 av boken Hotet Inifrån, sidan 27 från år 2011:


Inga kommentarer: