2011-02-23

Ny skola för ensamkommande flyktingbarn


"MALMÖ
Kommunen föreslås få en ny mottagningsskola för ensamkommande flyktingbarn. Tanken är att mottagningsskolan ska ta emot alla nyanlända elever i årskurs 7–9. Skolan ska ligga centralt och, om möjligt, i anslutning till en befintlig skola."

"Mottagningsskolan ska också ha särskild alfabetiseringsklass."


Källa, Sydsvenskan sidan C3 onsdag 23 februari 2011

Inga kommentarer: