2011-02-20

Engelsk dokumentär kan stoppa muslimska friskolor i Norge


"Fremskrittspartiet har ikke gitt opp kampen mot muslimske skoler i Oslo. Nestleder i partiets bystyregruppe, Mazyar Keshvari, håper dokumentarene som viser forholdene ved enkelte islamskoler i England, skal få regjeringen til å ta en ny vurdering av saken.

- Vi hadde jo en stor debatt om frykten for nettopp det som nå er blitt avdekket. Vi vet av erfaring fra forrige gang vi hadde muslimske skoler i Oslo at dette kun vil være for innvandrere, totalt uten integrering."

"I Oslo er det blitt gitt tilatelse til å starte opp en muslimsk skole, den såkalte Fredsskolen. Samtidig jobbes det med å få på plass flere.

- Det er en berettighet frykt i det vi ser fra Storbritannia. Vi i Frp tviler ikke på at vi står overfor vår tids viktigste verdikamp mellom de liberale kreftene på en side, og de totalitære på den andre siden, sier Keshvari."

"Frp mener imidlertid at godkjennelsen til Fredsskolen må revurderes på bakgrunn av informasjonen fra England.

- Dette gjør at vi håper at statsråd og regjering hører på Oslo Bystyre og tar i vurdering de opplysningene som kommer fra Storbritannia. Så kan vi slippe å få se det samme i Norge om fem-ti år, jenter som saksøker staten for tapt oppvekst, sier han."

Källa, Dagbladet onsdag 16 februari 2011:


" Ap er ulne skeptikere når det gjelder religiøse privatskoler. Hva mener Frp her?

– Vi har sagt nei til rene muslimske skoler, fordi vi frykter at de vil være et arnested for noe vi ikke ønsker, svarer Jensen.

– Så for den sakens skyld går Frp ut av sitt gode ikke-diskriminerende skinn?

– Vi mener privatskoler skal få tillatelse ut fra en undervisningsplan som tilfredsstiller de vanlige kravene, men så langt har ikke søknadene fra rene muslimske skoler gjort det. Det er en grunn til at regjeringen også har avslått dem."

Källa, Morgenbaladet fredag 18 februari 2011:


Inga kommentarer: