2011-02-04

Interpellation om saudisk finansiering av muslimska friskolor


Sverigedemokraterna

Pressmeddelande

Tänker regeringen stoppa suadisk finansiering av moskébyggen i Sverige?

2011-02-04 12:45


Det är sedan tidigare känt att den Saudiarabiska staten och enskilda personer från Saudiarabien sponsrar moskéer och skolor i Sverige och andra länder i Västvärlden. Ett exempel är moskén i Göteborg som just nu färdigställs. Bidrag från Saudiarabien har i många fall bevisligen varit förenade med motkrav från bidragsgivarna. Något som kan anses oroande då den mest extrema formen av islam praktiseras i Saudiarabien.

Något lagligt hinder för muslimer i Sverige att låta finansiera t ex moskébyggen i Sverige med bidrag från Saudiarabien existerar inte. I Uppdrag Granskning den 2 februari avslöjades det att den svenska regeringen ändå kunde ha stoppat bidragen eftersom den saudiska staten kräver ett godkännande från den svenska regeringen för att sponsra ett bygge i Sverige. När Norge ställdes inför ett likartat ärende valde man helt enkelt att inte svara på frågan om det fanns något hinder för finansieringen. Resultatet blev att Saudiarabien drog tillbaka bidraget.

Med anledning av detta har riksdagsledamoten Kent Ekeroth ställt en interpellation till statsrådet Stefan Attefall. Ekeroth undrar hur regeringen ser på att Saudiska pengar används för att finansiera skolor och moskéer i Sverige samt huruvida den svenska regeringen är beredd att likt den norska regeringen agera på ett sätt så att sponsringen från Suadiarabien upphör.

– Det är mycket oroande att det finns saudiska intressen bakom moskéer och skolor i Sverige. Det är inte sannolikt att dessa bidrag ges kravlöst utan risken är att verksamheten styrs i en riktning mot den mest extrema formen av islam som finns, kommenterar Kent Ekeroth.

Interpellationen i sin helhet:

"Att Saudiarabien finansierat byggen av moskéer och friskolor i Sverige är känt sedan tidigare. Ett exempel på detta är den moské som idag byggs på Ramberget i Göteborg.

I SVT Uppdrag Granskning den 2 februari framkommer uppgifter att den svenska regeringen kunde ha stoppat denna finansiering. Vi har idag ingen lagstiftning som möjliggör detta men eftersom saudierna själva alltid kräver ett godkännande från regeringen, i det aktuella landet, för att finansiera projekten har regeringarna ändå möjligheten att ta ställning och på så vis hindra att saudiska pengar finansierar moskéer i Sverige. Detta har den norska regeringen gjort i ett fall genom att inte ge något svar alls. Den svenska regeringen har agerat på ett sätt som istället möjliggjort bidragen.

I Saudiarabien är statsreligionen wahhabismen som bygger på en mycket strikt tolkning av islam. I landet tillåts inga nytolkningar av koranen. Kvinnor tillåts inte att umgås med män utanför den närmaste familjen. Homosexualitet är förbjuden och den som lämnar islam kan straffas med döden. Hela rättsystemet bygger på islamisk sharialagstiftning och det är förbjudet för t ex Sverige att finansiera byggen av kristna kyrkor i Saudiarabien.

Det vore märkligt om sådana här bidrag inte var förenade med några former av motkrav om hur verksamheten ska bedrivas. Att verksamheten ska bedrivas i en riktning som överensstämmer med en saudisk tolkning av islam. Personer som varit inblandade i byggnadsprojekt av moskéer har också vittnat om att bidrag från Saudiarabien varit förenade med mycket tydliga krav. Detta är givetvis en viktig samhällsfråga då det kan påverka tusentals människor i vårt land till en mer bokstavstrogen inriktning i saudisk anda.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Hur ser statsrådet på att ett land som Saudiarabien finansierar moskéer och skolor i Sverige?

Är statsrådet beredd att likt den norska regeringen agera på ett sätt så att bidrag från Saudiarabien till t ex moskéer och skolor i framtiden motverkas?"

För vidare information:
Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Pressjouren
Telefon: 08 – 500 00 055


Källa, pressmeddelande från Sverigedemokraterna fredag 4 februari 2011:Inga kommentarer: