2011-02-26

Oro för fler muslimska friskolor


"Det finns en fara i att yla med vargarna. Vi minns hur religiösa (i praktiken främst muslimska, även om det sällan uttrycktes) friskolor emellanåt misstänkliggjorts. Misstankarna om exempelvis religiös indoktrinering var inte ogrundade, men de undersökningar Skolverket gjort har inte lett till några större avslöjanden. Det finns emellertid de som vill hetsa mot friskolor när de får chansen."

Källa, ledare i Norrköpings Tidningar lördag 26 februari 2011:


"Flera nya friskolor kan komma att startas i Eskilstuna de närmaste åren"

"Johan Nilsson är lite betänksam över att en av de skolor som ansökt om att få starta har religiös inriktning. Han tycker att en skola ska stå för mångfald och har därför svårt att tänka sig en skola som bara vänder sig till en religion. Men om det är fritt fram att starta friskolor, så är det svårt att förbjuda samfund, vare sig de är fundamentalistiskt kristna eller muslimska. Lovar de hålla sig till läroplanen så är det svårt att stoppa dem. Men självklart bidrar alla sådana här skolor till att öka segregationen i skolan.

Självklart är det mycket bättre om barn från olika religioner, miljöer och samhällsklasser går i samma skola och där lär sig att umgås med varandra."

"Dessutom bör inte organisationer som har en religiös inriktning få stå som huvudmän för skolor. Samhället ska inte ta ställning i religiösa frågor, det ska inte heller ledningar för skolor göra"

Källa, ledare i Folket fredag 25 februari 2011:


Inga kommentarer: