2011-02-09

Ny kritik mot muslimsk rektors friskola


"Den sedan tidigare kritiserade grundskolan har åter anmälts till Skolinspektionen. Den nya utredningen visar att skolan har för hög andel obehöriga lärare.

Internationella skolan för rättvisa och fred är en fristående grundskola i Stockholmskommunen Sätra."

"Utredningen visar nu att tio av skolans 19 lärare saknar pedagogisk högskoleexamen."

Källa, Dagens Juridik onsdag 9 februari 2011:


"Den kritik som tidigare framförts handlade om att eleverna inte fått tillräckligt med undervisning i alla ämnen, att det finns brister i betygssättningen och att elever som behöver särskiltstöd inte har fått det."

Källa, Mitt i Söderort Skärholmen sidan 5 tisdag 8 februari 2011:


Friskolan Internationella skolan för rättvisa och fred som drivs av den muslimske rektorn Abdelghani Ibrahim:


Inga kommentarer: