2011-02-23

Källarmoské startar muslimsk friskola i Rosengård


Från källarmoskén Islamiska Kulturhuset har man ansökt om att få starta en muslimsk friskola. Den blir Malmös fjärde och ska ligga mitt i Rosengård. Islamiska Kulturhuset har i många år varit föremål för polisens intresse. Khalid al-Yousef var ordföranden för al-Aqsa spannmålsstiftelse som åtalades för terrorbrott 2008 ihop med Hamas. Khalid al-Yousef var samtidigt ordförande i källarmoskén Islamiska Kulturhuset och greps redan 2006 av SÄPO:
Det är Föreningen Islamiska skolan i Malmö som står bakom ansökan med diarienummer 2011:897 registrerad 31 januari 2011 hos Skolinspektionen. Samma förening fick 2002 nej hos Skolverket för att den inte hade kunskap om svenskt skolväsende:Föreningen Islamiska skolan i Malmö finns idag på Hårds väg 11 - 27 i Malmö med verksamhet i religiösa samfund:

Det är samma adress som Islamiska Kulturhuset har:

Att adressen sträcker sig från 11 - 27 betyder att den ligger i en lång källare under de aktuella adresserna. Adressen finns i en källarmoské som driver koranskola. Bloggen Muslimska Friskolan har besökt koranskolan i källarmoskén hos Islamiska Kulturhuset. Den sträcker sig under hela fastigheten Hårds väg 11 - 27 och ägs av kommunala bostadsbolaget MKB. Källarmoskén renoverades för några år sedan.

Ansökan är inskickad 27 januari 2011 av Ala Eddin Al-Qut. Han är styrelseordförande för det bidragsberoende muslimska studieförbundet Ibn Rushd i södra Sverige:


Ala Eddin Al-Qut har nyligen intervjuats av Sydsvenskan om ansökan om att starta en muslimsk frikola på Rosengård i Malmö. Sydsvenskan har lovat att höra av sig till honom när artikeln publiceras. Men Sydsvenskan har varken skrivet en artikel eller en notis och har inte hört av sig. Därför vet ingen i Malmö om att en ny muslimsk friskola ska starta. Sydsvenskan döljer nyheten för malmöborna.

Ala Eddin Al-Qut påstår att Föreningen Islamiska skolan i Malmö inte har något gemensamt med den koranskola eller källarmoské som finns hos Islamiska Kulturhuset på exakt samma adress som han anger i sin ansökan. Han förklarar att Föreningen Islamiska skolan i Malmö inte har tillgång till någon annan adress och därför har samma adress så länge. I sin beräkning till Skolinspektionen antar han att skolan kommer att inbringa 10 miljoner kronor i årliga inkomster. Han vet att samma Föreningen Islamiska skolan i Malmö fick avslag 2002, men inte varför.

Islamiska Skolan i Malmö ska startas som en service till de barn på Rosengård som redan idag får läxhjälp och tar del av cirkelverksamhet i islam som Ala Eddin Al-Qut och hans kompanjoner anordnar. Den muslimska friskolan är tänkt att gynna medlemmarna i den ideella föreningen. Ala Eddin Al-Qut menar att skolresultaten i de kommunala skolorna på Rosengård är så låga att något måste göras. Därför startas skolan.

Handläggare på Skolinspektionen är Petra Jansson på telefon 08-58608425.

Alaa Eddin Al-Qut vet idag inte vilken exakt adress den nya muslimska friskolan kommer att få, mer än att den ska ligga på Rosengård. Han förklarar att det är ont om plats på Rosengård och svårt att få lokaler där. Men genom att förlägga den nya muslimska friskolan till just Rosengård, blir den först i Malmö att erbjuda en muslimsk friskola där. De tre nuvarande muslimska friskolorna i Malmö återfinns ända bort i Kirseberg och Husie dit skolbarnen får bussas.

Alaa Eddin Al-Qut vill ingå i skolans styrelse och förnya genom att satsa på individen. Han har med studieförbundet Ibn Rushd besökt olika utbildningar i Sverige. Islamiska Skolan i Malmö ska ingå i Sveriges islamiska skolor där Abdirizak Waberi är ordförande. Dessa muslimska friskolor styrs från den muslimska friskolan Römoseskolan i Göteborg och samarbetar med Islamiska förbundet där Alaa Eddin Al-Qut är ordförande i Malmö:


Ala Eddin Al-Qut arbetar genom dialog och vill motarbeta islamofobi:


Utdrag ur ansökan 2001:897: Ansökan i Malmö är ett plagiat av skolan som ska startas i Eskilstuna. Så man kan undra vem som har skrivit ansökan:


Ansökningsid: Gr 2011/17849

I kommun
Malmö stad

Ort och datum
Malmö 2011-01-27

Skolans namn
Islamiska Skolan i Malmö

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
Ala Eddin Al-Qut

Underskrift av kontaktperson
Namnförtydligande
Alaa Eddin Al-Qut

Sökandens namn (exempel Bolaget AB)
Föreningen Islamiska Skolan i Malmö

Organisationsform
Ideell förening

Organisationsnummer/personnummer
846502-3524

Utdelningsadress, postnummer och ort
Hårdsväg 11-27, 213 65 Malmö


Telefon
040-212077

Mobil
0762340535

Startår och –månad förskoleklass
2012 Augusti

Startår och –månad grundskola
2012 Augusti

Startår och –månad fritidshem
2012 Augusti

Årskurser
F-Klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

Ange planerat antal elever samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
140
Fullt utbyggd år 2012

Föreningen egna enkäter vid stadens muslimska församlingar under många år har visat stor intresse för en friskola med Islamisk profil.

Ange om skolan kommer att ha någon särskild inriktning.
Konfessionell

Skolan kommer att ha en muslimsk profil som liknar de skolor som ingår i Sveriges Islamiska Skolor. Ämnena Arabiska och Islam kommer att undervisas.

Skolan kommer att arbeta efter den modell som skolorna som ingår i Sveriges Islamiska Skolor har. Skolor såsom Römosseskolan, Islamiska Skolan i Stockholm och Alazhar skolan. Idén är att underlätta integrationen smat skapa en sund och stark medborgarskaps identitet.

Skolans val
Islam och arabiska

Huvudmannen kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk.

Vi har talat med både kommun och privata ägare. Utsikterna ser bra ut. Flera friskolor som har fått tillstånd har fått tillgång til lokaler. Vi bedömer att vi kan få tillgång till lokaler så fort tillståndet är erhållen

Vi avser att hyra en skola med alla nödvändiga specialokaler. I det fall de lokaer vi hyr saknar vissa speciallokaler så avser vi att hyra den från andra skolor eller aktörer.

Summa intäkter
10 983 087

Inga kommentarer: