2011-02-23

Fullmäktige kör över Rosengårds lärare


"Rosengårds skolor får de profiler som stadsdelsförvaltningen föreslagit och som fullmäktige godkänt. Profilerna naturvetenskap, IT och entrepenörskap, samhälle, sport och språk, gäller från höstterterminen 2012."

"Men förslagen stötte på patrull, bland annat från Kryddgårdsskolan, som länge har arbetat med kultur som en väg till kunskap. I förslaget ska profilen nu vara naturvetenskap."

"Från Kryddgårdsskolans personal säger vissa att det inte är någon vinst med att ha en profil utan att de önskar behålla kulturinriktningen."

Källa, Sydsvenskan sidan C6 onsdag 23 februari 2011:


"Idag tog Rosengård stadsdelsfullmäktige beslut om en ny organisation och en ny inriktning för arbetet med barn och ungdomar i stadsdelen.

Beslutet om ramen för Framtidens skola i Rosengård innebär:

Minskat antal delområden där fyra blir tre; Apelgård/Kryddgård, Törnrosen/Örtagård (nuvarande Törnrosen/Persborg och Örtagård/V. Kattarp) och Herrgården. Samtidigt ses områdesindelningen över för förskolorna."

Läs mer:


Skånska Dagbladet fredag 25 februari 2011

Inga kommentarer: