2011-02-07

Samfundsministern debatterar muslimska friskolor 15/2


"Interpellation 2010/11:187

den 7 februari

Interpellation

2010/11:187 Saudiarabisk finansiering av moskéer och skolor i Sverige

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)


Att Saudiarabien finansierat byggen av moskéer och friskolor i Sverige är känt sedan tidigare."

"Hur ser statsrådet på att ett land som Saudiarabien finansierar moskéer och skolor i Sverige?

Är statsrådet beredd att likt den norska regeringen agera på ett sätt så att bidrag från Saudiarabien till t ex moskéer och skolor i framtiden motverkas?


Inkom: 2011-02-07

Sista svarsdatum: 2011-02-21

Planerad dag för debatt: 2011-02-15"


Källa, Sveriges riksdag måndag 7 februari 2011:


Inga kommentarer: