2011-02-26

Fördjupad tillsyn genomförd på Römosseskolan


Vecka 8 år 2011 genomförde Skolinspektionen en fördjupad tillsyn på den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Anledningen är de missförhållanden som upptäcktes redan 6 december 2010 då Skolinspektionen besökte Römosseskolan. Se beslut på bilden ovan med diarienummer 2010:6541. Den fördjupade tillsynen 2011 kommer att utmynna i en rapport samt ett nytt beslut som blir offentliga handlingar.


Inga kommentarer: