2011-02-11

Reepalus muslimska stad Malmö otryggast i Sverige


Ilmar Reepalu har nu uppnått målet med sin islamiseringspolitik. Malmöborna känner sig otryggast i hela Sverige enligt BRÅ. Allra otryggast är de som bor i invandrartäta områden:


"Malmö är den stad i Sverige där flest känner sig otrygga när de går ut sena kvällar."

"Var fjärde person blev föremål för ett eller flera brott"

"Det framgår av en stor studie av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Störst otrygghet känner de yngsta och de äldsta."

" – Vi vet inte exakt hur sådana personer ändrat sitt leverne, men det kan handla om att de avstår från att gå på bio, träffa kompisar eller håller nyckeln i handen för att kunna försvara sig"

"Känslan av otrygghet påverkar kvinnor, invandrare och ensamstående med barn mer än andra:

– Att invandrare känner mer av otrygghet än infödda svenskar kan bara till en del förklaras av att de bor i mer utsatta områden."


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan A12 fredag 11 februari 2011:


Inga kommentarer: