2011-02-27

SD säger nej till islamisk friskola


"SD säger nej till islamisk friskola


För några dagar sedan skrev Eskilstuna – Kuriren en artikel om att ett antal friskolor ansökt om att få starta verksamhet i Eskilstuna. Bland de sökande finns en islamisk friskola som föreningen Sveriges islamska skolor vill starta i kommunen.

Vi i SD motsätter oss starkt att denna skola ska få etablera sig i kommunen, och detta av två skäl. Dels handlar det om att skolan, i vilken eleverna bland annat ska undervisas i arabiska och där avskiljande av könen ska praktiseras, med största sannolikhet har en segregerande effekt. Det finns redan idag en utbredd segregation i kommunen. I vissa bostadsområden är etniskt svenska barn i minoritet. För de muslimska barn med invandrarbakgrund som bor i dessa områden vore en islamisk friskola enligt oss förödande. Om barnen får sin undervisning i friskolan istället för i en kommunal skola är risken överhängande att kontakten med svenska barn blir så gott som obefintlig. Hur svårt blir det då inte för de muslimska barnen att lära sig svenska språket på ett fullgott sätt, och hur ska de någonsin kunna bli en del av samhället?

Det andra skälet till att vi ställer oss negativa till etableringen av denna friskola är mannen som står bakom ansökan, moderaternas riksdagsledamot Abdirisak Waberi. Det har tidigare uppdagats att det på några av de islamska friskolor som han driver förekommer skrifter som går stick i stäv med skolans värdegrund. Det är också allmänt känt från intervjuer med Waberi, bland annat i dokumentären
Slaget om muslimerna som sändes på SVT för något år sedan, att Waberis värderingar och syn på islam inte är förenliga med skolans värdegrund. Han motsätter sig bland annat att flickor och pojkar vistas i samma rum utan övervakning eller att de, till exempel genom handskakning eller dans, rör vid varandra före giftermål. Han menar att det är fel av en muslimsk kvinna att inte bära slöja, han förespråkar att mannen är familjens överhuvud och han har dessutom till vår stora fasa uttryckt att det inte är fel att en man slår sin fru.

Vår förhoppning är nu att övriga partier i kommunen, med anledning av det som ovan påpekats, delar vårt ställningstagande och tillsammans med oss gör sitt yttersta för att förhindra att denna islamiska skola får bedriva verksamhet i kommunen.

Therese Borg

Kim Fredriksson

// Sverigedemokraterna Eskilstuna"


Hämtat från sverigedemokraten Therese Borgs blogg söndag 27 februari 2011:


Inga kommentarer: