2011-02-22

Waberi startar ny muslimsk friskola i Eskilstuna


Islamisten Abdirizak Waberi är riksdagsledamot för moderaterna:


ISLAMISKA SKOLAN I ESKILSTUNA bildades 26 november 2010. Adressen går till den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg på Kanelgatan 38 i Angered:Waberi kom till riksdagen 2010 som rektor för Römosseskolan i Göteborg. En rad anmälningar inkom till Skolinspektionen mot Waberis Römosseskolan hösten och vintern 2010:
Anmälningarna gällde missförhållanden på Römosseskolan samt Waberis olagliga dubbelarbete som deltidsarbetande rektor vilket förbjuds i skollagen.


Mitt i detta ansöker Waberi ändå 14 december 2010 om att starta ännu en muslimsk friskola. Denna gång i Eskilstuna. Skolan kommer att bli Eskilstunas första muslimska friskola. Ansökan registreras hos Skolinspektionen först 26 januari 2011 och har diarienummer 2011:440.


Skolinspektionen säger till bloggen Muslimska Friskolan att de ska meddela ansvarig handläggare för eskilstunaansökningen, så att hon känner till alla anmälningar som inkommit mot Waberis Römosseskolan. Handläggaren heter Gun Hedman och nås per telefon 08-58608442. Bloggen Muslimska Friskolan har tipsat Eskilstunakuriren som kommer att skriva om saken.


Trots att Waberi heltidsarbetar i riksdagen har han bifogat en lång rad uträkningar och formuleringar om friskolan i Eskilstuna. Utdrag ur ansökan som inkommit till Skolinspektionen nedan:

I kommun
Eskilstuna kommun

Ort och datum
Göteborg 20101214

Skolans namn
Islamiska Skolan i Eskilstuna

Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
Abdirizak Waberi

Sökandens namn (exempel Bolaget AB)
Islamiska Skolan i Eskilstuna

Organisationsform
Ideell förening

Organisationsnummer/personnummer
802455-9935

Utdelningsadress, postnummer och ort
Kanelgatan 38, 424 39 Angered


Telefon
031-3319622

Mobil
0707-539448

Fax
031-3319623

Kontaktpersonens namn
Abdirizak Waberi


Namn
Islamiska Skolan i Eskilstuna

Kommun
Eskilstuna kommun

Utdelningsadress, postnummer och ort
C/o Römosseskolan Kanelgatan 38, 424 39 Angered

Startår och –månad förskoleklass
2012 Januari

Startår och –månad grundskola
2012 Januari

Startår och –månad fritidshem
2012 Januari

Årskurser
F-Klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

Ange planerat antal elever samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
Totalt 140
Fullt utbyggd år 2012

Föreningen egna enkäter vid stadens muslimska församlingar under många år har visat stor intresse för en friskola med Islamisk profil.

Ange om skolan kommer att ha någon särskild inriktning.
Konfessionell

Skolan kommer att arbeta efter den modell som skolorna som ingår i Sveriges Islamiska Skolor har. Skolor såsom Römosseskolan, Islamiska Skolan i Stockholm och Alazhar skolan. Idén är att underlätta integrationen smat skapa en sund och stark medborgarskaps identitet.

Skolans val
Islam och Arabiska

Skolans huvudman är föreningen som väljer en styresle. Styreslen tillsätter en rektor som är ansvarig för skolans organisation. Skolans ledning består av rektorn, administratören och arbetslagrepresentanter.

Huvudmannen kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk.

Vi har talat med både kommun och privata ägare. Utsikterna ser bra ut. Flera friskolor som har fått tillstånd har fått tillgång til lokaler. Vi bedömer att vi kan få tillgång till lokaler så fort tillståndet är erhållen.

Vi avser att hyra en skola med alla nödvändiga specialokaler. I det fall de lokaer vi hyr saknar vissa speciallokaler så avser vi att hyra den från andra skolor eller aktörer.

Summa intäkter
7 541 100


Inga kommentarer: