2011-02-05

Islamic Center övervakas av kameraoperatörer i realtid


Islamic Center Församling tecknar avtal med Safe Solutions AB

Pressrelease

Safe Solutions AB har fått till uppgift att montera upp kameror på nuvarande verksamhet. Kamerorna skall terminera till kameracentral där dessa i realtid kommer övervakas av operatörer.

Islamic Centers VD, Bejzat Becirov, ser stora möjligheter med denna satsning. Allt handlar om trygghet för personal, skolbarn, besökare och medlemmar.

Islamic Center har ca 70.000 besökare varje år och planerar att utöka sin befintliga verksamhet i Malmö samt i Danmark.

# # #

För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Frönseriusmagnus@safesolutionsab.com


Källa, pressmeddelande från Safe Solutions AB 14 december 2010:


Inga kommentarer: