2011-02-22

Ny muslimsk friskola har ansökt om att öppna i Malmö


Ärendenummer: 2011:897

Registreringsdatum: 2011-01-31

Ärendemening:

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem, Årskurser: Förskoleklass, Åk 1-6, Islamiska Skolan i Malmö i Malmö stad

Källa, Skolinspektionens diarium:


Islamiska skolan vill även starta i Eskilstuna enligt en identisk ansökan i Skolinspektionens diarium:

Ärendenummer: 2011:440

Registreringsdatum: 2011-01-26

Ärendemening:

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem, Årskurser: Förskoleklass, Åk 1-6, Islamiska Skolan i Eskilstuna i Eskilstuna kommun


Idag finns tre muslimska friskolor i Malmö. En ligger i stadsdelen Kirseberg och två i Husie. Alla tre hämtar barn med skolbuss från Rosengård och andra invandrartäta stadsdelar. Antagligen vill Islamiska skolan i Malmö med sin ansökan ta eleverna direkt från Rosengård och erbjuda dem en muslimsk skola i sin egen stadsdel med gångavstånd. Men av diariet framgår inte var den nya muslimska friskolan ska ligga.


2002 ansökte med liknande namn Föreningen Islamiska skolan i Malmö om att få starta muslimsk friskola i Rosengård, men fick då nej av Skolverket:

"Skolverket har sagt nej till en ansökan från Föreningen Islamiska skolan i Malmö om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och grundskola, Elamalskolan i Malmö.

MALMÖ. Den planerade utbildningen vid skolan uppfyller enligt skolverket inte de villkor som anges i skollagen. Bland annat finner skolverket det inte säkerställt att skolan är öppen för alla.

- Visserligen anger huvudmannen i ansökan att skolan är öppen för alla, men samtidigt framgår det av verksamhetsbeskrivningen att skolan riktar sig till enbart muslimska barn. I stadgarna för Föreningen Islamiska skolan i Malmö står det också att skolan har som syfte "att främja uppfostran av muslimska barn", skriver skolverket i sin bedömning."

Källa, Sydsvenskan 24 november 2002:


Bakom ansökan från Föreningen Islamiska skolan i Malmö 2002 stod Islamiska Kulturhuset, som driver koranskola på exakt samma adress som man ville öppna friskola.

FÖRENINGEN ISLAMISKA SKOLAN I MALMÖ:
Hårdsv 11-27, 213 65 Malmö

Källa:


Islamiska kulturhuset
Hårdsv. 11-27
213 65 MALMÖ
040-21 26 56

Källa:


Det intressanta är att ordföranden för terroråtalade al-Aqsa spannmålsstiftelse Khalid al-Yousef även var ordförande i källarmoskén Islamiska Kulturhuset på Hårds väg 11 - 27 i Rosengård:


Om Islamiska skolan i Malmö som 2011 vill starta en muslimsk friskola är densamma som Föreningen Islamiska skolan i Malmö från 2002 framgår inte. Att Islamiska skolan ungefär samtidigt i januari 2011 ansöker om att starta muslimsk friskola både i Malmö och i Eskilstuna kan tyda på en ny aktör.


Inga kommentarer: