2011-02-28

FN-sanktioner drabbar inte Islamic Center i Malmö


"Malmös moské Islamic Center berörs troligen inte av de sanktioner FN utfärdat gentemot Muammar Gaddafi trots att moskén ägs av en libysk organisation grundad av just Gaddafi."

"Men moskéns vd Bejzat Becirov räknar med att detta inte ska påverka verksamheten i Malmö och säger att församlingen inte varit utsatt för någon form av påtryckningar från Libyen."

"Det betyder, enligt Kent Öberg vid UD:s presstjänst, att ägandet av moskén i Malmö inte faller inom sanktionerna.

-Om någon polisanmäler det som sanktionsbrott så får det polisutredas i vanlig ordning, säger han."

" -Vi försökte få hjälp av Malmö stad, säger Bejzat Becirov. Till slut var det här det enda som återstod. Annars hade bankerna tagit marken."

Källa, TT måndag 28 februari 2011:


"Men World Islamic Call Society finansierar också en av Sveriges större muslimska församlingar. Redan när Malmös stora moské grundlades förlitade den sig på till stor del på medel från Muammar Gaddafi. När moskén för något år sedan hamnade i ekonomiskt trångmål tog dock WICS över ägandet helt
(”Skandinaviens största moské får ny ägare”, SR 15/12 2009).

Att Gaddafi till hundra procent äger en av Sveriges största muslimska församlingar är naturligtvis en politisk fråga i sig. En rad frågor om moskéns inriktning ifråga om demokrati och mänskliga rättigheter är berättigade, i synnerhet när man betänker hur Gaddafi möjligen har haft inflytande över moskéns skötsel
(”Libysk spion i styrelsen för moskén”, SR 1/3 2010).

Men även i rent religiösa, eller moraliska, termer uppstår stora frågetecken. Är det rimligt att stjäla pengar från fattiga libyer för att bekosta bönelokaler i ett av världens rikaste länder?"

Källa, ledare i Svenska Dagbladet måndag 28 februari 2011:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/gaddafis-horn-av-sverige_5973369.svd


Läs mer om nyheten måndag 28 februari 2011:

http://svt.se/2.22620/1.2341757/mosken_i_malmo_ags_av_libyer
http://www.expressen.se/nyheter/1.2347918/khadaffi-bakom-moske-malmo
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sanktioner-drabbar-inte-malmos-moske

Inga kommentarer: