2009-06-05

Chefsåklagaren samordnar med JO mot FörsvarshögskolanTisdag 2 juni 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med chefsåklagare Ingela Sörgaard i Malmö. Hon berättar att det blir en överprövning av den nedlagda polisanmälan mot Försvarshögskolan.


Ärendet har diarienummer:

ÅM 2393-2009


Utvecklingscentrum i Malmö har den senaste tiden tagit emot en rad dokument som visar på nya omständigheter som inte var tillhanda tidigare våren 2009. De gäller hur Rosengårdsrapporten förstördes. Främst är det handlingar som även JO fått in.


Ingela Sörgaard har därför talat med JOs jurist Wastesson som handlägger motsvarande ärende. Sörgaard ska bevaka JOs ärende, så att hon efter att JO behandlat det, kan fatta ett beslut som gäller straffrätt. Då kan underlaget från JOs utredning användas mot Försvarshögskolan om det inleds en förundersökning.


Se tidigare bloggposter om överprövningen hos åklagare:
Inga kommentarer: