2009-06-25

Porrektorn anlitar toppadvokat mot sin friskola"Ledningen för Norrlands entreprenörsgymnasium får en tuff match mot den sparkade rektorn Anders Karlsson. Han har nämligen anlitat toppadvokaten Toivo Öhman från Stockholm. Så här kommenterar han fallet.


- Jag har ännu inte hunnit sätta mig in i alla detaljer men av det jag hittills sett kan jag konstatera att uppsägningen vilar på bräcklig grund.


Toivo Öhman, som för den breda allmänheten mest är känd som tidigare expertkommentator i simhopp i Sveriges television, är en av landets ledande juridiska experter i arbetsrätt. Han blev så sent som i måndags kontaktad av Anders Karlsson och valde utan att grubbla allt för länge att ta sig an det uppmärksammade fallet.


- Min första åtgärd var att tillskriva styrelsen för gymnasiet och be den precisera sakskälen bakom uppsägningen. Detta för att kunna gå vidare.


Två huvudspår


Och för att gå vidare finns det, enligt Toivo Öhman, två huvudspår att välja mellan. Det ena är att acceptera uppsägningen och driva en skadeståndsprocess i tingsrätt mot skolan.


- I merparten av de fall jag drivit brukar det leda till ett skadestånd motsvarande 16 månadslöner.


Det andra alternativet är att ogiltigförklara uppsägningen. Då inträffar följande, enligt Toivo Öhman.


- Då lever anställningen vidare, vilket innebär att Anders Karlsson kan vända tillbaka till sin arbetsplats och finnas där till tvisten är löst. Så är lagen skriven.


Även om Anders Karlsson tydligt klargjort att han tänker ta strid för sitt rektorsjobb så vill inte Toivo Öhman föregripa vilken väg som väljs.


- Det här är ett helt nytt fall för mig och jag måste först sätta mig in i alla detaljer och inte minst få ett uttömmande svar från skolan. Sedan ska jag och Karlsson tillsammans resonera oss fram till vilken väg vi ska gå.


Var tror du att ni landar?


- Även om jag som sagt tycker att skälen till uppsägningen är mycket vaga så vill jag först läsa på."Källa, Norrländska Socialdemokraten torsdag 25 juni 2009:Läs om hur porrektorn vid friskolan i Luleå fick sparken:


Inga kommentarer: