2009-06-16

Försvarshögskolan utredde meddelarfrihet

JO startade en utredning mot Försvarshögskolan om meddelarfriheten. Försvarshögskolan vägrade utreda fallet med hänvisning till källskyddet. JO gav Försvarshögskolan bakläxa och underkände remissvaret. Försvarshögskolan tvangs därmed att utreda om meddelarfriheten följts och följs bland de anställda.


Senast 22 juni 2009 skall svaret till JO inkomma.


Trots att Försvarshögskolan tidigt skriver svaret hjar de som rutin att vänta cirka tio dagar med att skicka handlingen.


Försvarshögskolan har utrett meddelarfriheten genom att tillfråga säkerhetschefen. Den avhoppade verksjuristen Susanna Broms tillfrågades och nekade att hon förbjudit forskarassistent Josefine dos Santos eller någon annan att uttala sig om Rosengårdsrapporten. Josefine dos Santos förnekar att hon till bloggen Muslimska Friskolan uttalat att juristen förbjudit henne att uttala sig om Rosengårdsrapporten.


Inga kommentarer: