2009-06-04

Datum klart för Islamic Center i tingsrättenNu är datum i Malmö tingsrätt fastställt. Tvistemål

T-1387 för 2009

håller förberedande muntlig förhandling klockan 9 till 10.30 i sal 16 den 3:e september 2009.


Det är Nordic Modular Leasing AB som stämmer Islamic Center för att moskén inte har betalat 22 månadshyror för sin muslimska friskola Ögårdsskolan. Parterna har inte kommit överens och Islamic Center vägrar betala för lokalerna de utnyttjar.


Tvistemålet får besökas av journalister och allmänhet. Parterna sänder vars ett juridiskt ombud som måste närvara. Om Bejzat Becirov från Islamic Center följer med moskéns juridiska ombud är ännu inte bestämt. I den muntliga förberedande förhandlingen ska fakta läggas fram som ska avhandlas i huvudförhandlingen. Senast i huvudförhandlingen måste allt i sak framställas, för då ska tvistemålet avgöras.


27 maj 2009 underrättades parterna om datumet för muntlig förhandling. 29 maj 2009 inkom ett yttrande. 2 juni 2009 gjordes ett föreläggande. Aktbilaga 29 är nu översänt, vilket avslöjar hur invecklat ärendet är. Senast 16 juni 2009 ska ytterligare en skrivelse vara inlämnad som behandlar relationen mellan Islamic Center och Nordic Modular Leasing AB.


Sekreterarna i Malmö tingsrätt som handhar T-1387 för 2009 nås på telefon:

040-353353
040-353351

Inlagorna och hela tvistemålet är offentlig handling som kan läsas av den som besöker tingsrätten när som helst.


Inga kommentarer: