2009-06-26

Talan om företagsbot ska väckas mot muslimska svindlerifriskolanBloggen Muslimska Friskolan fick nyss en intervju med lagmannen i målet mot den muslimska friskolan Svenska Interkulturella Skolan i Spånga. Kvarstadsförhandlingen hölls i Solna tingsrätt idag fredag 26 juni 2009 mellan klockan 13 - 15.


Målnummer är:
B5086-2009


Det är alltså ett brottmål gällande grovt skattebrott. Kvarstad beslutades enligt lagmannen tills 170 000 kronor täcker vid utgifter.


Lagmannen berättar att målet gäller bolaget Ghazal som driver interkulturell utbildning. Alltså
Svenska Interkulturella Skolan i Spånga med hemsida:
Ytterligare en nyhet som lagmannen berättar är att det idag också beslutades att talan om företagsbot mot det muslimska utbildningsbolaget Ghazal som driver Svenska Interkulturella Skolan ska vara väckt senast 26 augusti 2009.


Lagmannen som dömde i kvarstadsförhandlingen har direkttelefon:
08-56165882.


Solna tingsrätt har telefon:
08-56165800


Läs bloggposterna om ekobrottet hos Svenska Interkulturella Skolan i Spånga:


Dagens Nyheter har tidigare idag grävt vidare om Svenska Interkulturella Skolan:


"Kammar­åklagare Jan Tibbling tror att kvinnan lurat Stockholms stad på flera miljoner skattekronor.


Redan 2005 misstänkte staden att det inte stod rätt till med det bolag som drev en grundskola, en förskola och ett fritidshem. Vid kontroll visade det sig också att verksamheten drevs av ett helt annat bolag än det som den kvinnliga rektorn och styrelseledamoten hade uppgett.


Bolaget som hade tillståndet fungerade i praktiken som ett skalbolag och all personal var anställd i ett annat bolag, utan insyn. Staden anser att den fortlöpande fick vilseledande information, vilket allvarligt försvårande tillsyn och kontroll av verksamheten.


Ekonomin var dessutom ytterst instabil, det pedagogiska ledarskapet byttes ut flera gånger utan stadens vetskap och dessutom hade fritidshemmet barn som vistades utomlands, vilket ledde till att bolaget fick pengar för de barnen trots att de inte var där. Bolaget fick drygt ett år på sig att åtgärda problemen, men ingenting hände.


Under tiden fick i stället utbildningsförvaltningen flera anonyma brev där föräldrar och personal hävdade att det hände de mest häpnadsväckande saker i så väl skolan, som på förskolan och på fritidshemmet. Bland annat påstods det att kvinnan satt i system att låta personer som inte har uppehållstillstånd arbeta i verksamheten mot svarta, väldigt låga löner. Föräldrar och personal har också synpunkter på ”rektorns” kompetens, vilken de bedömde som i princip obefintlig.


År 2007 drogs tillstånden för att driva förskolan och fritidshemmet in, men besluten överklagades och har ännu inte vunnit laga kraft då kammarrätten inte avgjort målet. Samma år riktade också Skolverket stark kritik mot skolan då man bland annat funnit att personalen kränkte elever och att betygssättningen verkade felaktig.


– Det är bara att vänta. Vi har det system vi har, konstaterar Per Thorslund, chef för utvecklingsförvaltningens enhet för enskilt drivna skolor och avser möjligheten att överklaga ett indraget tillstånd till högre instans."


"Att den nu aktuella kvinnan misstänks för brott beror på att Skatteverket polisanmälde henne i samband med en revision.


Kvinnan förnekar brott och menar att hon gjort vad hon kunnat för att åtgärda de brister som påpekats. Hennes advokat Abdel-Hay Alami skriver till länsrätten att Stockholms stad ”underlåtit att aktivt agera i syfte att undanröja missförstånd”.


Grundskolan har i genomsnitt fått ungefär 15 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar varje år."Källa, Dagens Nyheter fredag 26 juni 2009:


Inga kommentarer: