2009-06-05

Grillparty vid moskén"GÖTEBORG. Sång och musik, hissande av flaggor, duv- och ballongsläpp, grillparty utanför moskén. På Sveriges nationaldag känner firandet inga gränser.
- Du ska visa kärlek till det land du bor i, säger Agha Yahya Kahn, imam vid moskén i Högsbo."


"Men söker du en nationaldagsupplevelse av det udda slaget är det till Nasirmoskén i Högsbohöjd du ska bege dig.


Firande i Högsbo

För andra året i rad ställer Sveriges ahmadiyyamuslimer (en sorts sunnimuslimer) till med stort nationaldagsfirande. I Göteborg, Stockholm och Malmö."


"Agha Yahya Kahn, med titeln imam, beskriver syftet med manifestationen i morgon:
– Vi vill visa för nästa generation det som islam säger, att du ska visa kärlek till det land du bor i.


Grillfest

Den som är rätt-troende måste väl-ja. Antingen acceptera ett lands lagar och förordningar och underkasta sig dem. Eller också flytta till ett annat land, med andra lagar.


Källa, Göteborgs Tidning fredag 5 juni 2009:


Hemsida och svenska Wikipedia för Sveriges första moské:

Inga kommentarer: