2009-06-08

Imamutredningen kopplas samman med Rosengårdsrapporten


"För regeringens utbildningsminister handlar islam i första hand om hot. Därför måste imamerna kontrolleras och helst utbildas av staten. När han diskuterar muslimskt församlingsliv hänvisar han till Säpo som källa.


Islamofobin är uppenbarligen så etablerad att ett statsråd kan tala om en hel religion som säkerhetsproblem utan att någon egentligen reagerar. Bara den okunnige kan blunda för att religiösa institutioner och företrädare kan ha maktanspråk som skapar problem för demokratin. Vem minns inte Åke Greens nakna förakt för homosexuella? Eller dödsteologin i Knutby?


Men för Leijonborg är det bara moskéerna som är problem. Har någon hört honom föreslå statliga pastorsutbildningar för Livets ord och pingströrelsen?


I sina kommentarer använder han begreppet "radikalisering". Ett ord med växande popularitet för att beskriva islam som hot mot säkerheten. Det har sitt ursprung i Holland där det har integrerats i övervakningspolitik. När Försvarshögskolan nyligen publicerade sin rapport om Rosengård, "Hot mot demokrati och värdegrund", beställd av Nyamko Sabuni, var "radikaliseringsprocesser" själva utgångspunkten.


I en skarp kritik av den politik begreppet "radikalisering" leder till har idéhistorikern Edda Manga varnat för "totala kontrollanspråk". Hon fortsätter: "För att åstadkomma sitt mål måste statens kontroll nämligen sträcka sig till invånarnas tankar, värderingar, identifikationer och lojaliteter." Därför är just imamutbildningar så viktiga för Leijonborg.


I kommentarer till Rosengårdsrapporten och imamutredningen har liberala statsråd legitimerat beskrivningar av muslimer i Malmö och moskéer i Sverige som säkerhetspolitiska hot. De har svenskdemokratiserats.


Per Wirtén
Redaktionsmedlem Dagens Arena"Källa, Dagens Arena onsdag 3 juni 2009:


Inga kommentarer: