2009-06-15

Intervju med SÄPO om Rosengårdsrapporten
Idag måndag 15 juni 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan en intervju med SÄPO. Det var Säkerhetspolisens pressekreterare Patrik Peter som lovat bloggen att svara på en del frågor och undersöka säpochefens lördagsintervju från 13/6 2009:


"Presskontakt

Du som är journalist kan ringa Säkerhetspolisens pressekreterare Patrik Peter på 010-568 79 00.

Du kan också nå Patrik via e-post


Källa:SÄPOs pressekreterare Patrik Peter är en flitig och tillgänglig person. Han svarade i sin tjänstetelefon på söndagen 14/6 2009. Redan dagen efter hade han gått igenom innehållet i radiointervjun med säpochefen Anders Danielsson. Han hade också satt sig in i på vilket vis Försvarshögskolans Rosengårdsrapport rimmar med SÄPOs syn.


Pressekreterare Patrik Peter berättade att när Anders Danielsson tidigare var länspolismästaren i Malmö, ingick regelbundna möten med SÄPO. Nu när Danielsson är säpochef är mötena med polismyndigheterna likaså regelbundna. Hur regelbundna mötena är går under sekretess.


Pressekreteraren vill eller kan däremot inte svara på om radikaliseringen bland muslimer i Rosengård ökat eller inte. Han säger att säpochefen menar i sin lördagsintervju att radikaliseringen på Rosengård inte är värre än på andra håll i liknande förorter i Sverige.


Bloggen kommer nu med sin invändning att minst två av tre säpomedarbetare vittnade i Rosengårdsrapporten att radikaliseringen på Rosengård ökat. Pressekreteraren svarar att han inte vet vad de tre intervjuade medarbetarna svarade. Bloggen redovisar för pressekreteraren att 29 av de 30 intervjuade svarade oberoende av varandra att radikaliseringen ökat. Tre av intervjupersonerna var från SÄPO. Alltså måste minst två av dessa ansett att radikaliseringen på Rosengård ökat.


Pressekreteraren svarar då att radikalisering av muslimer på Rosengård inte är ett hot mot demokratin, enligt säpochefen Anders Danielsson. Han fortsätter att endast om radikaliseringen övergår till våld är den ett hot mot demokratin.


Bloggen frågar då pressekreteraren om inte den stängda källarmoskénRosengård med påföljande kravaller innebar våld. Pressekreteraren medger.


Bloggen frågar vidare om den stängda källarmoskén som tillhörde den islamistiska Islamiska Kulturföreningen. Bloggen påstår att källarmoskén inte stängdes för att lokalerna skulle bli boskola, utan för att bland annat SÄPO medverkat till att stänga källarmoskén då den utgjorde ett hot mot demokratin. Pressekreteraren hade inget att invända mot den beskrivningen.


Bloggen frågade vidare om inte den numera dagliga stenkastningen mot brandmän och polis från muslimer på Rosengård innebär att radikaliseringen övergått i våld och blivit ett hot mot demokratin.


Pressekreteraren svarar att säpochefen i lördagsintervjun menar att det inte alls går att jämföra med oroliheterna i Frankrike.


Bloggen undrar då om brandmän som dagligen får sten och flaskor på sig och sjukskrivs och polis som får backa i Rosengård, ska tycka som säpochefen, att det gör inget att de blir utsatta för detta, för det är inget mot hur det är i Frankrike.


Pressekreteraren förstår nu att säpochefens jämförelse med Frankrike haltar.


Bloggen frågar även om säpochefens omdöme när han jämför Rosengård med Frankrike. När kravallerna i Frankrike startade sa polis, press och andra myndigheter, att något liknande inte kan ske i Sverige. Kort därefter startade det i Rosengård. Är inte det samma radikalisering som övergår i våld?


Pressekreteraren svarar att i Paris var det mycket större omfattning.


Bloggen svarar att Paris är Europas största stad med tio miljoner invånare och många gånger fler förorter. Men exakt samma saker sker med brända bilar, krig mot polisen och stenkastning mot brandmän på Rosengård i den 40 gånger mindre staden Malmö. Ska då invånarna som är otrygga i Rosengård endast konstatera, att det är ingen fara, för det sker i fler stadsdelar i Frankrike?


Pressekreteraren vet inte vad han ska svara.


Bloggen går vidare till att kritisera omdömet hos säpochefen och berättar hur den akademiska uppsatsen om Anders Danielsson visade att de som arbetade under honom när han var länspolismästare i Skåne gav många exempel på hans dåliga omdöme och toppstyrning. Bara någon månad innan uppsatsen lades fram, hann däremot justitieminister Beatrice Ask före med att utse länspolismästare Anders Danielsson till ny chef för SÄPO. Hade uppsatsen publicerats före hade utnämningen kanske aldrig blivit aktuell, för då hade hans ledarstil avslöjats:

Bloggen återgår till att fråga om säpochefens syn på Rosengårdsrapporten.


Pressekreteraren svarar att SÄPOs invändning är att den skett bland så få personer som 30.


Bloggen undrar om de minst två och kanske tre säpomedarbetarnas syn att radikaliseringen ökat i Rosengård.


Pressekreteraren säger att radikalisering inte är ett hot mot demokratin.


Bloggen undrar då varför SÄPO i sitt arbete kartlägger muslimer med radikala åsikter om det inte är ett säkerhetshot med ökad radikalisering.


Pressekreteraren tystnar.


Bloggen undrar varför frireligiösa kristna sekter med radikala åsikter inte kartläggs av SÄPO, medan muslimer som är radikala kartläggs.


Pressekreteraren vill inte svara.


Bloggen fortsätter att fråga om det beror på att frireligiösa kristna med radikala åsikter inte tar till våld i Sverige, medan en del radikala muslimer gör det?


Pressekreteraren har inget att invända.


Bloggen undrar om det i själva verket inte är så att just radikalisering av muslimer är ett hot mot demokratin, eftersom SÄPO kartlägger dem, och SÄPO har i uppgift att kartlägga hot mot demokratin?


Pressekreteraren står fast vid att det bara är ett hot mot demokratin när våld träder in.


Bloggen undrar då om inte en radikalisering av muslimer innebär just ökat våld mot underkastade och förtryckta kvinnor, ökat våld mot moderata muslimer samt ökat våld mot det svenska samhället i form av stenkastning och glasflaskor, hedersvåld och annat.


Pressekreteraren svarar att säpochefen Anders Danielsson endast menar att Försvarshögskolan gått för långt som kallar ökad radikalisering i Rosengård för ett hot mot demokratin.


Bloggen frågar då vad det är för mening att göra Rosengårdsrapporten och undersöka om radikaliseringen på Rosengård ökat, om nu radikaliseringen bland muslimer inte är ett hot mot demokratin?


Pressekreteraren svarar att det är helt okej för SÄPO med en radikalisering av muslimer. De utgör inget hot. Endast enstaka radikala muslimer som tar till våld är ett hot.


Sammanfattningsvis kan därför bloggen Muslimska Friskolan endast göra en slutsats. Grattis alla muslimer i Sverige. Ni kan fritt fram radikaliserias. Sätt igång! Ni har SÄPO på er sida.


Inga kommentarer: