2009-06-23

Yttrande sågar Försvarshögskolans meddelarfrihet


JO har i dagarna mottagit ett yttrande om meddelandefriheten på Försvarshögskolans remissvar. En privatperson från Stockholm sågar totalt hur Försvarshögskolan försöker dölja destrueringen av Rosengårdsrapporten genom när de vägrar svara på frågor och inte heller ger förklarliga remissvar därom. JO-anmälaren anklagar Försvarshögskolans rektor för att inte svara på hans frågor som JO bett rektorn yttra sig om.1852—2009 gällande

Yttrande över Försvarshögskolans remissvarI yttrandet nämner stockholmaren bland annat passager från bloggen Muslimska Friskolan om hur Försvarshögskolan girar på frågor:"Den 1 april 2009 anmälde jag Försvarshögskolan för oklarheter kring meddelarfriheten (aktbilaga 1). Bakgrunden var följande uppgifter i bloggen Muslimska friskolan, från bloggposten <1>:


”Måndag 30 mars 2009 får bloggen tag i [forskningsassistent Josefine] Dos Santos igen. Frågan hon lovat svara på om hur hon vet att källmaterialet förstördes 26/1 2009, vägrar hon svara på. Dos Santos säger att forskarna blivit tillsagda att de inte får svara på frågor om det förstörda källmaterialet för att JO undersöker saken. Bloggen frågar Dos Santos om det är juristen på Försvarshögskolan som sagt det. Dos Santos svarar ja.”


Den 15 april beslöt JO att utreda ärendet (aktbilaga 3) och sände det på remiss till Försvarshögskolans rektor (aktbilaga 2). Rektor Mats Ericson inkom med ett remissvar den 11 maj (aktbilaga 4), men JO fann detta otillfredsställande och begärde dagen därpå ett acceptabelt remissvar (aktbilaga 5). Det nya remissvaret (aktbilaga 6) inkom den 28 maj."


"I sina båda remissvar ignorerar Ericson merparten av de omständigheter och resonemang som jag anför i min anmälan. I stället föredrar han att uppehålla sig vid det alternativ som jag anser vara det minst sannolika.


Men om det nu inte är Broms som har munkavlat Dos Santos, vem är det då? Jo, antingen forskningschef Magnus Ranstorp eller utredningschef Lars Nicander, eller båda. Josefine Dos Santos är en ung odisputerad forskare som enligt känt mönster står i ett starkt beroendeförhållande till handledare och överordnade. Här är det de stora grabbarna som talar om var gränserna går och var skåpet ska stå."


"Vad som hände vid bloggintervjun torde ha varit att Dos Santos först sade som det var, nämligen att hon inte fick lov att uttala sig, eller med andra ord att hon hade blivit munkavlad. När hon sedan fick frågan om munkaveln kom från högskolejuristen, då valde hon att svara ja för att komma undan så lindrigt som möjligt, utan att behöva utlämna munkavelns verkliga upphovsman eller upphovs-män."

Säpos förhållande till Rosengårdsrapporten fick 22/6 2009 uppmärksamhet på den internationella bloggen Gates of Vienna:
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/06/sapo-radical-muslims-fine-with-us.html

Inga kommentarer: