2009-06-23

Oklart om muslimsk skolvecka
Många bloggar har samarbetat om att beskriva den muslimska skolveckan på Östra skolan i Trelleborg som avslöjades i Skånepartiets närradio 18 juni 2009:I närradion avslöjade en annan man idag 23/6 2009 att han skrivit både till media och skolförvaltningen i Trelleborg om den muslimska skolveckan, utan att få svar.


Idag tisdag 23 juni 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan två intervjuer. Den första var med med utvecklingschef Mats Lundqvist på skolförvaltningen för grundskolor i Trelleborg. Han kände igen bloggen från samtalet 18/6 2009. Sedan bloggen kontaktat honom torsdag 18/6, hade Lundqvist också fått ett annat tips att det gällde just Östra skolan i Trelleborg.


Lundqvist hade därefter kontaktat rektor Håkan Gunnarsson. Rektorn kände inte till någon muslimsk skolvecka. Lundqvist sa till bloggen, att om det var aktuellt med en muslimsk skolvecka på Östra skolan, så skulle rektorn ha känt till det. Mest intressant är ju ändå att uppringaren till Skånepartiet, hade talat med rektorn och fått svaret att någon kristen skolvecka inte var tänkbar. Så något missförstånd bör ha inträffat. Samma rektor kan inte både vara obekant med den muslimska skolveckan, och samtidigt svara på frågor om vad en muslimsk kontra en kristen skolvecka innebär.


Alternativet är att just rektor Håkan Gunnarsson inte är den rektor som åsyftas. Skånepartiets uppringare kan ha talat med en biträdande rektor. Det kan också röra sig om en annan skola i Trelleborg. Eller så kan rektor Håkan Gunnarsson ha svarat på frågor om varför en kristen skolvecka inte är tänkbar medan en muslimsk går an, fast att han inte vet att någon klass planerar att ha en muslimsk skolvecka. Rektor Gunnarsson kanske inte får tag i sina lärare för att fråga om utskicket till föräldrarna om den muslimska skolveckan, eftersom han inte vill störa sina lärare som är på semester. Det sista alternativet är att det rör sig om en helt annan skola i Trelleborg, eller att den muslimska skolveckan helt enkelt inte är sann.


Mats Lundqvist som fått in flera tips om den muslimska skolveckan ville veta mer om detaljerna för att kunna spåra fakta om den, eftersom ingen han kontaktat känner till den. Bloggen Muslimska Friskolan visade därför in Mats Lundqvist till bloggposten som väl sammanfattar uppgifterna hos bloggen Politiskt Inkorrekt:Lundqvist läser igenom bloggposten och ska efter samtalet även lyssna till radioinslaget i Skånepartiet som bloggen Politiskt Inkorrekt lagt ut från Youtube:Lundqvist hade innan han fått tag på rektor Gunnarsson jagat honom för att få mer information om den muslimska skolveckan. Lundqvist säger att det finns olika ingångar till uppgifterna om den muslimska skolveckan. Han säger att det inte är helt okomplicerat om eleverna skulle få äta halalkött. Orsaken är att halalskolmat inte erbjuds på Trelleborgs skolor.Efter intervjun med Lundqvist på skolförvaltningen når bloggen Muslimska Friskolan åter reportern Magnus på Trelleborgs Allehanda. Reportern har gjort ett ihärdigt arbete med att få fram uppgifter i ärendet. Trelleborgs Allehanda har fått in tips. Tipset var att den muslimska skolveckan skulle äga rum på Östra skolan i Trelleborg. Reportern ber bloggen berätta var uppgifterna kommer ifrån. Bloggen visar in reportern till samma bloggpost hos Politiskt Inkorrekt som Mats Lundqvist läste.


Reportern berättar att Trelleborgs Allehanda låtit någon lyssna igenom radioinslaget hos Skånepartiet om den muslimska skolveckan. När Trelleborgs Allehanda sedan undersökt saken har de inte fått fram något belägg alls för att den ska äga rum. Reportern har inte fått tag i någon person som kan bekräfta den muslimska skolveckan.


Reportern säger att det kan vara intressant att skriva om den. Antingen såsom den beskrivs i Skånepartiet om föräldrarna verkligen har fått ett utskick från vilken skola det än är i Trelleborg. Men det kan även vara intressant att undersöka varifrån ryktet kommer, ifall det inte är sant och vem som ligger bakom i så fall. Trelleborgs Allehanda vill gärna få in en kopia av det påstådda utskicket till föräldrarna om den muslimska skolveckan.


Tills dess finns det endast två sätt att få fram uppgifter. Antingen återkommer uppringaren till Skånepartiet med uppgifterna och utskicket till Mats Lundqvist på skolförvaltningen i Trelleborg, alternativt till Trelleborgs Allehanda. Eller så får frågan om den muslimska skolveckan ställas direkt till någon av lärarna på Östra skolan i Trelleborg som borde känna till saken. Personallistan återfinns här:Inga kommentarer: