2009-06-16

Rösta bort moskén från Svenska kyrkan !Lunds stift har uppmanat bloggen Muslimska Friskolan att påverka kyrkorådet i Västra Skrävlinge församling i Rosengård. Stiftet anser att kyrkorådets ledamöter kan påverka kyrkoherde Ann Aldén att upphöra samarbetet med den kriminella moskén, om den politiska viljan finns. De som har den politiska makten att påverka Svenska kyrkans samarbete med Islamic Center är Västra Skrävlinge församlings kyrkoråd:"Västra Skrävlinge försmlings kyrkoråd

Ingrid Thörnkvist, ordf.
Åsa Ströhm, v. ordf.
Erik Fredemyr, ledamot
Stojan Panic, ledamot
Leif Nicklasson, ledamot
Jorma Raalas, ledamot
Kerstin Lönnbro, ersättare
Birgitta Fredemyr, ersättare
Ann Aldén, kyrkoherde"


Källa, hemsidan för Västra Skrävlinge församling i Rosengård:
Bloggen Muslimska Friskolan följde Lunds stifts uppmaning och kontaktade kyrkorådet. Efter att ledamöterna lovat ta upp frågan i kyrkorådet och med kyrkoherde Ann Aldén, så ser vi resultatet. Ingenting har hänt. Ann Aldén har gått ut i lokalpressen och försvarat samarbetet med den kriminella moskén. Kyrkorådet viker sig och står därför bakom samarbetet.


Därför finns en demokratisk utväg. På sidan 40 i Svenska Kyrkan i Malmös skrift Enande, Kyrkodagar i Malmö, står uppmaningen:


"Kyrkoval 20 september 2009

Du har ett val

Den 20 september 2009 är det kyrkoval.

Genom valet har du som medlem i Svenska kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. I kyrkovalet väljs de personer som ska få förtroendet att besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid."


Hemsida för kyrkovalet:Rösta bort sittande ledamöter i Västra Skrävlinge kyrkoråd som förordar och aktivt samarbetar med Islamic Center!


Inga kommentarer: