2009-06-17

Lokalvårdare i Svenska kyrkan"GUDS ANDE


Guds Andes uppgift är att finnas som en kraft, en känsla och
ett hopp för oss människor. Guds Ande finns hos oss, omger oss
hjälper oss och visar vägen. Vad jag tror menas med Guds andes
enande, som är av stor betydelse, är att acceptera och ha förståelse
för varandra gammal som ung och oliktänkande. Att vi tar hand
om alla barn och visar dem vägen. Människor som gått över gränserna
som vi skapat blir förlåtna och framför allt att vi skapar en
gemenskap och talar och hjälper varandra.


Jag har mött människor i mitt arbete på kyrkogården.
Människor som har kommit fram till
mig och behöver tala om sina upplevelser och sorg och de söker
tröst i sin förtvivlan och saknad där de begravt sina anhöriga.


Arbetet som lokalvårdare inom svenska kyrkan har gett mig
mycket. Då jag städar kyrkorna får jag en sinnesfrid och ro och
känner mig aldrig ensam. I kyrkan samlar jag kraft. Många kyrkor
har andlig fördjupning och det tycker jag har en stor betydelse.
Min största upplevelse och möte med Guds Ande var när min
mormor låg inför döden och min syster och jag och en personal
stod vid mormors säng och höll varandra i händerna och kände en
stor kraft som förde hennes ande uppåt i en oerhörd kraft.
Av Birgitta Larsson,
Lokalvårdare på Städenheten,
Malmö Kyrkliga samfällighet"
Källa, Kyrkodagar i Malmö 28 maj - 1 juni 2009
Enande!
Svenska kyrkan Malmö
sidan 27


Sidan 14 i motsvarande pdf-dokument på Internet:
http://www.svenskakyrkan.se/Webbplats/System/Filer/e7171d73-4c87-41cd-95b8-c77c6d18eda9.pdfInga kommentarer: