2009-06-12

Muslimsk förskola i kvarteret Skatan"Växjö i dag 07:46
Uppdaterad i dag 08:07


Stiftelsen Växjö islamiska skola investerar närmare fem miljoner kronor för att bygga en ny förskola på den tomt i kvarteret Skatan vid Liedbergsgatan som stiftelsen köpte 2007 för 1,9 miljoner kronor.


– Vi hoppas kunna starta bygget i höst och ta skolan i bruk om ett år, säger Ismail Abuhelal, ordförande i stiftelsen.


"Det är elevtillströmningen till den befintliga skolan på Segerstadsvägen som främst har aktualiserat planerna på att bygga en ny förskola med en planerad verksamhetsyta på 550-600 kvadratmeter.


I nuläget har den befintliga skolan 100-talet elever i årskurserna 1-9 samt drygt 30-talet elever i förskolan.


– Genom att bygga en ny förskola frigör vi ytor som behövs för undervisningen i grundskolan. Dessutom kan vi ta in flera förskolebarn och därigenom bygga bort kön till vår nuvarande förskola, säger Ismail Abuhelal.


Stiftelsen räknar med att själv finansiera bygget av den nya skolan.


– En del av pengarna kommer vi att låna upp. Men vi har inga problem att klara finansieringen, säger Ismail Abuhelal.


Däremot ser det ut att dröja innan Växjö islamiska församling kan förverkliga planerna på att bygga en moské på den 7 000 kvadratmeter stora tomten vid Liedbergsgatan."


"För att locka flera intressenter att investera i en ny moské i Växjö har Ismail Abuhelal under våren besökt både Kuwait och Förenade Arabemiraten samt Saudiarabiens ambassad i Stockholm.


– Från Saudiarabiens ambassad fick jag löfte om hjälp. Och eftersom det nu finns moskéer både i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala samt i en före detta Jehovas Vittne-kyrka i Örebro tycker vi att vår tur närmar sig. Som universitetsstad borde Växjö ha en moské, säger Ismail Abuhelal."Källa, Smålandsposten fredag 12 juni 2009:


Inga kommentarer: