2007-12-16

Utfryst lärares avskedsbrevEn hel klass vände sig mot sin klasslärare som vikarierat under terminen på den muslimska friskolan. Klassläraren blev utfryst av eleverna som aggressivt vände sig mot henne och förstörde undervisningen. Skolledaren var väl medveten om detta och berättade för andra lärare hur det gått till. De andra lärarna har också sett hur den elaka klassen förstört för sin klasslärare. Ingenting har gjorts för att stoppa utfrysningen av läraren och misslyckandet för relationen med klassen. En förklaring från skolledningen är att klassläraren var kvinna och att det behövs en man för att hålla ordning på en klass i den muslimska friskolan. Det var nämligen speciellt pojkarna i klassen som fryst ut lärarinnan och inte respekterat henne för att hon var kvinna.


Klassläraren mådde mycket dåligt och vill inte vara kvar på den muslimska friskolan. Hon berättar för kolleger om hur elaka eleverna är och hur skolledarna inte ingriper. Hon har också sagt att hon hellre tar studielån en termin till och läser en kurs fast hon redan är färdig lärare, bara hon slipper att vara kvar på den muslimska friskolan.


Klassläraren som brukar skriva veckobrev till föräldrarna om läget i klassen har skrivit ett veckobrev om att hon ska sluta. Det har klistrats in i elevernas kontaktböcker som föräldrarna i klassen läser. Man kunde förvänta sig att hon skulle skriva som det var och om hur illa klassen och skolledningen behandlat henne. Kanske för att förtränga de negativa upplevelserna, eller för att få ett tjänsgöringsintyg som ser bra ut inför andra skolor så lyder i stället veckobrevet så här:


"Hej alla föräldrar!

Som ni har hört skall jag sluta på torsdag. Jag kommer att fortsätta studera på ..... högskola. Det har varit en mycket rolig och spännande tid på ......skolan. Jag kommer att sakna klassen och hoppas att det går bra för alla i klassen. Efter mig ska det komma en ny lärare som heter.... Tack för denna tid och lycka till!

Mvh
......"


Inga kommentarer: