2007-12-17

Islamic Center stöder regional obalans


Några veckor efter Smålandsposten recenserar även Helsingborgs Dagblad följande bok:

Kerstin Gustafsson Figueroa:
För Guds skull
Muslimer i Sverige
Atlas


HD skriver om den regionala obalans som råder i Sverige över var muslimer är bosatta. I denna regionala obalans utgör Islamic Center med sin moskébyggnad och muslimska friskola Ögårdsskolan ett stort stöd som mötesplats. Om Islamic Center enbart är ett stöd för muslimernas regionala obalans, eller en bidragande orsak till obalansen framgår inte. Så här skriver HD när de recenserar bokens avsnitt om Islamic Center:


"Hälften av alla svenska muslimer bor i de tre sydligaste landskapen, Skåne, Halland och Blekinge. För dem är moskén i Malmö en viktig mötesplats, med över femtio anställda, med idrottsklubbar, rådgivning, medicinsk klinik och en skola med 260 elever. Moskén invigdes 1984 och har sedan dess brunnit tre gånger och ett tjugotal gånger utsatts för olika attentat. Man har krossat fönster, släppt in grisar i moskén och hotat imamen och hans familj till livet. I Helsingborg och Nordvästskåne finns ett stort antal muslimer och också flera moskéer, dock ingen av dem utformad som en byggnad påtagligt synlig i stadsmiljön. Varför det är så tål verkligen att fundera över."


Källa, Helsingborgs Dagblad 16 december 2007:


Inga kommentarer: