2007-12-08

Wahabismen i muslimska friskolorBarnen Först är en organisation som öppet behandlar faror som barn bör skyddas från. I nummer 23, utgivningsår 4 från 2006 skrev skribenten Andreas Persson ett inlägg i debatten om muslimska friskolor och den farliga islamistiska wahabismen. Artikelns namn är "Farliga skolor för barn". Den återfinns på sidorna 3 och 4 i det numret som har följande webbadress till pdf-filen:I artikeln kopplas muslimska friskolor med wahabism i Örebro och Malmö ihop. Sedan artikeln skrevs 2006 har ingenting hänt. Al-Salamskolan i Örebro har fått expandera för Skolverket. Det finns bara en förklaring. Myndigheter blundar för problemen. SVTs Uppdrag Granskning kan på ett dygn stoppa farlig köttfärs och få hela ICA-koncernen med 1400 butiker i gungning. Men SVTs Uppdrag Granskning rår inte det minsta på de muslimska friskolor de avslöjar. Det är politiskt tabu att ta itu med muslimska friskolor.


Inga kommentarer: