2007-12-11

Källarmoskéer


Biträdande rektorn på den muslimska friskolan i storstaden berättar så här för en lärare på skolan:


Hon säger att den muslimska friskolan vid moskén är sämre än den ökända stadsdelens och Sveriges sämsta kommunala skola, för de svaga eleverna. Hon erkänner öppet att de skulle ha fått bättre hjälp på Sveriges sämsta kommunala skola. Men på den muslimska friskolans hemsida återfinns sida upp och sida ner om hur bra skolan är och vilket stöd eleverna erbjuds. Hemsidan ljuger och biträdande rektorn erkänner för läraren hur illa det egentligen är.


Den biträdande rektorn berättar vidare att hon är besviken på rektorn för att hon fått stå i kö i hela 5 år för att få en skolledarutbildning, som han aldrig beviljar henne att gå. Varje gång säger han, nästa år.


Den biträdande rektorn berättar också varför rektorn driver den muslimska friskolan och sin moské. Hon säger att om inte rektorn har den muslimska friskolan och moskén, så skulle farliga källarmoskéer ta över. Hon menar att då skulle islamistiska fundamentalister starta muslimska friskolor och få ner barnen i sina koranskolor i stället för att moskén erbjuder koranskola på barnens fritid.


Den biträdande rektorn har rätt i att det förekommer konkurrens om muslimerna och moskéverksamhet och koranskolor i staden. Det stämmer också att det finns ännu farligare islamistiska fundamentalister i källarmoskéer som vill ta över, vilket media skrivit om.


Däremot är den muslimska friskolan redan så dålig att den i sig inte borde finnas. Vissa barn i den muslimska friskolan har redan extrema islamistiska åsikter fast de går på mellanstadiet. Den muslimska friskolan ser detta och gör inget för att ta bort dessa farliga åsikter. Men kanske lyckas skolledningen lura stadens politiker att hålla sina vingar över den muslimska friskolan och moskén med skrämselpropaganda om islamister. Det gör sannolikt att stadens styrande socialdemokratiska parti samarbetar med moskén och på riksnivå ordnat bidragspengar i miljonstorlek.


Inga kommentarer: