2007-12-06

3 lärare anmälde Ögårdsskolan


I morse berättade Sydsvenskans Anders Ljungberg att en lärare anmält sin egen muslimska friskola Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö:
http://sydsvenskan.se/malmo/article285012.ece


Några timmar senare publicerar Sveriges Radio Malmö idag nyheten att flera lärare vid Ögårdsskolan klagar på skolan i ett brev till skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) och i en anmälan till Skolverket:
http://www.sr.se/malmo/nyheter/artikel.asp?artikel=1759695


SR Malmös uppgifter tyder på flera anmälare och Sydsvenskans artikel tyder på en anmälare. SR Malmö berättar för bloggen Muslimska friskolan att de beställt fax med uppgifterna. I stadshuset berättar en tjänsteman att skolkommunalrådet fått ett brev från en lärare som diarieförts och stämplats som inkommande post 5/12 2007. Det står "anonym anmälan till skolkommunalrådet angående Ögårdsskolan vid Islamic Center" i ärendemeningen.


Hur många anmälningar finns det egentligen och hur många lärare vid Ögårdsskolan står bakom?

Skolverkets diarium visar följande resultat i sin diabaswebb:
http://www3.skolverket.se/diarie-skv/default.htm
Sökord: Ögårdsskolan
Resultat 2 träffar:


Diarienummer: 2007:03693 (0)
Verk/pr: 52
Registrerat: 2007-12-05
Ärendemening: Anmälan av skolsituationen vid Ögårdsskolan, Islamic center i Malmö
Avd/Enhet: Enhet för tillsyn
Status: Pågående
Ärendetyp: Inkommande


Diarienummer: 2007:03686 (0)
Verk/pr: 52
Registrerat: 2007-12-05
Ärendemening: Anmälan av skolsituation på Ögårdsskolan, Malmö kommun
Avd/Enhet: Enhet för tillsyn
Status: Pågående
Ärendetyp: Inkommande


Skolverket berättar att två olika datorskrivna brev inkommit som anmälningar mot Ögårdsskolan och registrerats 5/12 2007. Den ena anmälan är färdigbedömd i sekretessen av en jurist och kan lämnas ut redan nu. Den andra är på väg att sekretessbedömas. Skolverket ska skicka en förfrågan till Ögårdsskolan där de får yttra sig om uppgifterna i anmälningarna.


Bakom den ena anmälan står 2 anonyma anmälare som berättar att de vill anmäla. De skriver att de arbetar på Ögårdsskolan. Brevet är skrivet 29 november 2007. Utdrag ur Sydsvenskans artiklar om Ögårdsskolan finns med. Anmälan är på 9 sidor.


Bakom den andra anmälan mot Ögårdsskolan står en anonym person som inleder med: "som lärare på skolan". Denna anmälan är också skickad som brev och innehåller 8 skrivna sidor. Innehållet i anmälan skiljer sig från de två andra lärarnas.


Av Skolverkets uppgifter skulle det alltså röra sig om 3 olika lärare och två olika anmälningar om sammanlagt 17 sidor mot Ögårdsskolan.


Det finns hittills två kommentarer på Internet om anmälan mot Ögårdsskolan:

1. http://imittsverige.blogspot.com/2007/12/moskns-skola-anmls-av-lrare.html

2. http://www.fomi.nu/phpBB2/viewtopic.php?t=7717

Inga kommentarer: