2007-12-16

Förundersökning om Islamic Center nerlagd


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan ligger vid Islamic Center där farliga omskärelser av små muslimska pojkar genomförts. Nu har åklagaren tydligen lagt ner förundersökningen i brist på bevis. Händelserna har kanske aldrig inträffat? Ingen har väl heller skadats? Åklagaren kan ju förslagsvis själv ta sig till Islamic Center och låta sig omskäras av den danske läkaren. Läs om det på P1 Kalibers sida:


"Stopp för omskärelse i moské

För ett år sedan granskade Kaliber hur omskärelse av pojkar går till i Sverige. Bland annat berättade vi om flera barn som skadats allvarligt efter omskärelser av en dansk kirurg på Islamic Center, moskén i Malmö. Och att flera misslyckade omskärelser utreddes av åklagare i Skåne. Anmälan om pojke som kom till Helsingborgs lasarett.


För en månad sedan beslutade Socialstyrelsen att förbjuda omskärelser i moskén tills vidare på grund av brister i bland annat operationsmetod och hygien. Och danska Sundhedsstyrelsen har beslutat om skärpt tillsyn av läkaren under ett år eftersom han kan innebära en säkerhetsrisk för patienterna.
Åklagaren har däremot lagt ner förundersökningen på grund av brist på bevis."


Källa, Sveriges Radio P1 16/12 2007:


Inga kommentarer: