2007-12-01

Estonia sänktesI fjor skrev Svenska Dagbladet en artikel om konspirationsteorier. Så här stod det om Estonias förlisning:


"Estonia:

Huvudteori: Estonia användes för att smuggla gamla sovjetiska vapen till USA, en smuggling känd av den svenska tullen. Därför sprängdes fartyget av gamla KGB-soldater.

Sidospår: Estniska staten slutade betala beskyddarpengar till maffian som styrde hamnen i Tallinn.

Drar i trådarna enligt konspirationsteorin: Regeringarna i Sverige, Estland och Finland som inte vill att vapensmugglingen ska bli känd.

”Bevis”: Regeringarnas vägran att inte bärga båten utan i stället täcka över den med cement.
Förbudet mot dykning.
Båtens kapten ska ha setts gå i land med de överlevande. Mystiska amerikanska plan landade och startade på Arlanda den natt båten sjönk."


Källa, Svenska Dagbladet 23 juli 2006:


Bloggen Muslimska friskolan har fått uppgifter via en miljöpartist och riksdagsledamot som satt i Trafikutskottet. Miljöpartisten hade sommarhus på Österlen i Skåne. Följande i kursiv stil är riksdagsledamotens uppgifter om Estonias förlisning:


Miljöpartisten har retat upp sig på att Trafikutskottet hade tvingat svenska myndigheter att skriva på avtal om handel med stulet försvarsmateriel. Beställningarna utfördes av Försvarets Materielverk. De stulna sovjetiska vapnen som regelbundet transporterades av MS Estonia kom från officerare som ville tjäna pengar på smugglingen. Köparen av vapnen var CIA. CIA köpte vapnen av tre skäl. Det första var att få bort vapen från gamla Sovjet. Det andra skälet var att de fick vapnen billigt av smugglarna. Det tredje skälet var att förhindra att vapnen annars skulle ha sålts till militära fiender i politiskt instabila länder. De stulna vapnen lastades om i hamnen i Stockholm för vidare transport till USA.


När rysk underrättelsetjänst upptäckte smugglingen sände de ut en farkost som syntes på Estonias radar. Farkosten avfyrade och träffade Estonia, som sänktes. CIA hämtade nyckelpersoner med flyg så att de inte skulle upptäckas och förhöras. Cementövertäckningen av det sänkta Estonia ska förhindra att spränghålet och vapnen samt andra bevis ska upptäckas av dykare. Gravfriden är bara en dimridå. Miljöpartisten är mycket kritisk till att Sverige lät sig styras av CIA.


Bloggen Muslimska friskolan anser att CIA gjorde helt rätt som samarbetade med Sverige för att föra ut dessa vapen. Med så många inblandade parter var det bara en tidsfråga innan smugglingen skulle upptäckas. Däremot hade nog ingen räknat med att ryssarna skulle agera på det överdrivna viset att sänka Estonia och ta oskyldiga passagerares liv. Ryssarna hade lättare och fredligare kunnat avbryta denna smuggling. Kruxet var bara att den skedde i estniska och svenska hamnar. Det ter sig självklart att samtliga inblandade regeringar undanröjer fysiska bevis och hemligstämplar dokument med hänvisning till rikets säkerhet.


Alternativet till mörkläggningen skulle vara att avslöja en fullt förståelig och behövlig vapensmuggling. Men vad ska man i så fall säga till de anhöriga?


Inga kommentarer: