2007-12-27

Elevavhopp från muslimska friskolanTvå skolflickor som inte synts till på hela höstterminen i den muslimska friskolan var och handlade på Konsum idag 27/12. De berättade att de slutat på den muslimska friskolan förra terminen för att gå i en förberedelseklass på en kommunal skola i stället. Flickornas föräldrar hade inte tyckt att döttrarna lärde sig någon svenska i den muslimska friskolan.


Flickorna berättade att de nu var nöjda med att gå i en förberedelseklass där de får undervisning i hur man lär sig svenska. Detta trots att förberedelseklassen är i en ganska tungt belastad skola i ett höghusområde.


Den muslimska friskolan försöker locka till sig elever trots att de inte har någon förberedelseklass alls. Biträdande rektor säger till media att hon brukar råda elever som inte kan svenska att gå i en kommunal förberedelseklass i stället. Det är inte en helt sann bild. Den muslimska friskolan skriver på sin sida att det finns platser kvar på skolan. Så har det stått i flera år nu. Det saknas alltså elever. Därför lockar man gärna till sig elever som skolan får betalt för en hel termin och får en vinst genom att inte erbjuda någon förberedelseklass.


En lärare på skolan som nyligen anmält den muslimska friskolan till skolkommunalrådet skriver så här generellt om samma muslimska friskola:


"b) Elever som inte kan någon svenska får ingen speciell hjälp

Helt i linje med vad jag beskrivit under punkt A skriver (skolledare A) och (skolledare B) gärna in elever som inte talar ett ord svenska. Detta gäller för samtliga årskurser. Sålunda kan klassföreståndaren i årskurs 5 eller 6 en morgon upptäcka att man fått en ny elev, som förvisso har rätt ålder för årskursen, men inte talar ett ord svenska. Än en gång står klassförestånd oförberedd och ensam och, framför allt, utan kompetens för grundläggande språkinlärning. Lärare i åk 4-6 är ej utbildade i detta, som hör till de lägre årskurserna. På samma sätt som med de funktionshindrade elever som skrivs in med trolig ADHD, DAMP etc får dessa elever i stort sitta av tiden, utan någon riktad eller kvalificerad hjälp.


Klassföreståndaren måste se till majoriteten av klassen, som de facto kan svenska. Elevassistenten saknar träning i grundläggande språkinlärning. Specialläraren är överbokad. Klassföreståndaren försöker hjälpa, men det blir i stort eleven som får klara sig själv. Han/hon snappar upp lite svenska av sina klasskamrater, men pratar i stort sitt hemspråk. På samma sätt som med eleverna med trolig ADHD etc slösas elevernas tid bort, som ett resultat av (skolledare 1) och (skolledare 2) cynism: se till att få in elever på skolan oavsett problembakgrund, släpp sedan allt ansvar till klassföreståndaren och låt dem lösa problemet. Lösningen på problemet blir närmast uteslutande ett vidmakthållande av problemet."


Känns citerade beskrivning igen? Det tog en termin innan föräldrarna till flickorna på Konsum flyttade sina döttrar från skolan. Då hade den muslimska friskolan redan hunnit tjäna tiotusentals kronor på dem. Hoppas att alla muslimska föräldrar som kommer till Sverige undviker att placera sina barn på den muslimska friskolan som lurar deras barn på en bra utbildning de har rätt till. Stäng den muslimska fuskfriskolan!


Inga kommentarer: