2007-12-10

Folkhemmet Islamic Center


"Moskén i Malmö är mer folkhem än fundamentalism, en social samlingsplats där alla pratar svenska. Mycket av arbetet i Islamic Center fokuseras på att förhindra att fördomar sprids och öka integrationen. Inte minst för framtidens arbetsmarknad. Och det ser faktiskt ljust ut enligt chefen Bejzat Becirov."


Så inleds en tre sidor lång artikel i tidskriften Loop. Det är en tidskrift om ledarskap, organisation och personal som bland annat ingår i medlemsskapet för chefer i Akademikerförbundet SSR. I nummer 3 år 2006 besökte Loop Islamic Center i Malmö som innehåller den stora moskén och den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Chefen Bejzat Becirov är VD för Islamic Center och rektor för Ögårdsskolan. Enligt artikeln är tanken alltså att moskéer som den i Malmö och muslimska friskolor som Ögårdsskolan ska utgöra det nya folkhemmet.


Sedan fortsätter artikeln att berätta om maktstridigheter när moskén byggdes och hur några satt fyr på Islamic Center flera gånger. Brukar folk sätta fyr på något de uppfattar som ett trevligt folkhem?


Becirov går vidare med att berätta om Ögårdsskolan och sin syn på utbildning:

"I över trettio år har Bejzat Becirov arbetat som lärare. Och han menar att mycket av framtiden ligger i hur skolan klarar av att utbilda nya generationer. Och den svenska skolan har problem, menar han.
– Om man inte kan lära barnen att läsa och skriva så kommer man att få problem. Stora problem. Med okunskap kommer utanförskap. Här i vår förskola och i skolan satsar vi mycket på språkundervisning. Att klara det svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Det är det allra viktigaste, annars blir man utstött
."


Vilka skolor har Becirov arbetat som lärare på i sammanlagt 30 år? Och varför har han som rektor inte tyckt sig behöva någon rektorsutbildning för att leda Ögårdsskolan?


Han anklagar den svenska skolan för att ha problem och framhåller istället hur hans egen Ögårdsskolan satsar mycket på språket svenska för att komma in i samhället. Talar och skriver verkligen hans elever på Ögårdsskolan bra svenska och får de av honom en nyckel in i det svenska samhället? Är det inte så att eleverna på Ögårdsskolan är dåliga i svenska och hamnar vidare på högstadiet i stadens sämsta skolor och därefter möter ett arbetsliv där de står som förlorare i utanförskap? I så fall borde han inte driva skola för då får inte eleverna på Ögårdsskolan nyckeln till det svenska samhället. Lämna nyckeln till någon annan som åtminstone har lust att utbilda sig till rektor när den ska driva skola!


Länk till artikel om Becirovs chefsskap och rektor för Ögårdsskolan:

Inga kommentarer: