2007-12-01

Malmös partier om muslimska friskolorIdag lördag 1/12 2007 klockan 14.03 sände Sveriges Radio P1 dokumentären "Det ligger nog i generna". Den handlar om den socialdemokratiske fackföreningskämpen Gösta Jarl och är gjord av hans sonson Jonas Jarl. Dokumentären har en egen hemsida och trycker man på Dokumentärredaktionen till höger på sidan så går det att lyssna till programmet, som är det senast sända:Det är en fin dokumentär gjord av Sveriges Radio Malmö. 17 minuter och 50 sekunder in i programmet får lyssnarna höra en snutt där farfadern Gösta Jarl som cirkelledare bjudit in riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) från Malmö (bilden ovan). Hon träder fram som talare och säger då så här:

"Idag har jag fått önskemål att tala om ett speciellt ämne. Det ämnet handlar om friskolor, framförallt religiösa och inte minst muslimska friskolor som är aktuellt."


Sedan tonas Hillevi Larssons föreläsning bort, så det går inte att höra vad hon sade i det aktuella ämnet om muslimska friskolor. Bloggen Muslimska friskolan blev naturligtvis nyfiken på vad som sades i föreläsningen och sökte därför kontakt med Jonas Jarl. Han var inte hemma. Då återstod bara en person att fråga, och det var dokumentärens huvudperson Gösta Jarl. Ungefär så här berättade han som återges nedan:


Gösta berättar att han är cirkelledare för en studiecirkel för pensionerade SEKO-medlemmar. Studiecirkeln träffas på fredagar på Sofielundsgården i Malmö. Det är ABF i Malmö som står för studiecirkeln. Gösta berättar att den studiecirkeln som Hillevi Larsson bjöds in till var för 4 veckor sedan. Studiecirkeln har i höst 2007 bjudit in samtliga partier för att som Gösta uttrycker: få reda på vad partierna tycker om att antalet muslimer ökar i Sverige och vad man ska göra med det "problemet".


Bloggen Muslimska friskolan ber Gösta Jarl berätta vad Hillevi Larsson tyckte om de muslimska friskolorna när hon höll sin föreläsning. Det är svårt att exakt uttyda vad som är Göstas egna tankar och vad Hillevi Larsson sagt enligt Gösta, men så här berättade han:


Eleverna på muslimska friskolor pratar arabiska med varandra på raster och även på lektionerna. Gösta beskrev det som vansinne och att de då aldrig kan bli svenska medborgare. Gösta sa vidare att Hillevi Larsson och socialdemokraterna ville minska friskolornas antal. Det hade blivit problem med att så mycket invandrarelever sökte sig till muslimska friskolor i stället för kommunala. Problemet var större i storstäderna. Lösningen enligt Hillevi Larsson var att försöka få in alla i vanliga svenska skolor, så att de kan lära sig tala svenska.


Gösta berättade även att studiecirkeln i ABF Malmös regi bjudit in folkpartiet och sverigedemokraterna för att få deras synpunkter på muslimska friskolor. Det Gösta mindes var att folkpartiet och sverigedemokraterna tyckte, var att man inte skulle ge så mycket pengar till friskolor som man gör idag. Partierna hade ansett att "efterblivna" aldrig kom in på friskolorna och därför fick friskolorna för mycket i skattepengar jämfört med de kommunala som tog sitt ansvar och gav dessa elever de resurser de behövde.


Gösta berättade sammanfattande att de flesta partier som bjudits in hänvisade till att det inte gick att förbjuda friskolor, och eftersom det länge funnits judiska friskolor i Sverige så ska det finnas muslimska friskolor också.


Gösta har inte själv hört programmet i Radions P1. Sonsonen Jonas Jarl hade lovat att berätta för honom när det sändes. Gösta hade också begärt att få godkänna programmet innan det sändes, men sa att han ej fått den möjligheten. Sonsonen Jonas Jarl arbetar med teaterregi i Gävle. Han bor numera i Malmö och har spelat i popbandet "Rosa Luxemburg". Gösta Jarl hade rest med socialdemokraten Sten Andersson och vikarierat som talare för Olof Palme. Det var meningen att Gösta Jarl skulle bli Malmös första kommunalråd. I Stockholm kunde han ha blivit minister, men hölls tillbaka för att han ansågs vara för "vänster" i socialdemokraterna.


Inga kommentarer: