2007-12-12

Ögårdsskolans skolledare sjukskrev sig


Efter Sydsvenskans alla avslöjanden om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö, så pallade inte en av skolledarna för trycket längre.

Den lärare som Sydsvenskan berättade om i en av artiklarna:

har i sin anmälan till Skolverket berättat om hur skolledaren för Ögårdsskolan plötsligt sjukskrev sig efter de många artiklarna på höstterminen 2007 om skolan i Sydsvenskan. Det innebär ett bevis för att den anmälande läraren just nu arbetar vid Ögårdsskolan, eller åtminstone får information från någon inifrån skolan. Annars hade läraren inte vetat om att skolledaren sjukskrev sig. Läser man hela anmälan så framgår klart och tydligt att läraren är väl insatt i Ögårdsskolans system och har arbetat på skolan sedan flera år tillbaka. Anmälan är mycket läsvärd och avslöjar hur de två skolledarna försökt trixa med svaren när Sydsvenskan intervjuat dem.


Får en skolledare lov att sjukskriva sig för att den skäms över avslöjandena som Sydsvenskan gjort om Ögårdsskolans bristande ledning? Vad heter i så fall den sjukdomen? Skam är väl inget som Försäkringskassan godtar som orsak? Eller har skolledaren fått plötslig feber eller influensa av sin skam? Hoppas någon på Försäkringskassan tittar på hur länge skolledaren varit sjukskriven och anledningen som kommits på, samt om den andre skolledaren som också är inblandad intygat sjukdomsorsaken.


Så här skriver den anmälande lärare på Ögårdsskolan:


"Varken Bejzat Becirov eller Ann-Louise Wallner har någon rektorsutbildning. Becirov arbetade några år som hemspråkslärare och Wallner är förskollärare."

"Man misstänkliggör granskning och anser att allt som kan gagna skolan är värt priset"

(Skolledarens namn) "är nu tillbaks efter sin plötsliga sjukskrivning pga artiklarna i Sydsvenskan, men (skolledarens namn) närvaro betyder ingenting. Det mest önskvärda vore att såväl Becirov som Wallner byttes ut och ersattes av kompetenta ledare med såväl goda kunskaper som god moral. Det saknas just nu."

Inga kommentarer: