2007-12-25

Vem är Islamic Centers Darth Vader?


Det pågår en maktkamp om Islamic Center. Vem är Darth Vader, Kejsaren, Luke Skywalker och Prinsessan Leia i Islamic Center med dess moské och muslimska friskola Ögårdsskolan?

Denna maktkamp har enligt Sydsvenskans förklarande artikel pågått i många år:Det som bloggen Muslimska friskolan nu ser som anledning till att maktkampen kommer att intensifieras under det närmsta året är ett antal faktorer. Ingen tidning har skrivit om vad som står på glänt. Tidsfaktorn gör att vissa konflikter kommer att avgöras och förändra saker under 2008:


Om tre månader fyller VDn för Islamic Center och rektorn för Ögårdsskolan vid Sydsveriges största moské, Bejzat Becirov 70 år. Han kommer inte att orka vara VD och rektor länge till. Bränderna och budgivningen från saudier har visat att militantnta islamister vill ta över. Hösten 2008 får ingen som inte har rektorsutbildning vara rektor för en skola längre. Becirov har ingen rektorsutbildning och lär knappast gå minimikursen på ett halvt år vid 70 års ålder.


Den som Becirov lovat rektorsposten är nuvarande biträdande rektor Ann-Louise Wallner. Hon har inte heller någon rektorsutbildning och har inte fått gå någon sådan för Becirov. En ny rektor måste finnas hösten 2008 för en skola kan inte vara utan rektor.


Enligt dokument finns det en lärarinna i 40-årsåldern på Ögårdsskolan som går en fullskalig skolledarutbildning och lär vara färdig till hösten. Tänker hon använda sin utbildning till att söka tjänsten som rektor på Ögårdsskolan? Kommer Ann-Louise Wallner att finna sig i att bli petad från den reella makten som skolledare av en av sina idag underlydande? Wallner är 55 år och vilken skola ska hon annars söka skolledarjobb på utan den obligatoriska skolledarutbildningen? Eftersom Wallner är förskollärare kanske hon inte ens kan få jobb som lärare på skolan, utan måste arbeta sina sista 10 yrkesverksamma år som dagisfröken.


Enligt Sydsvenskans artiklar nyligen finns det minst tre lärare på Ögårdsskolan som anmält Becirovs och Wallners ledarskap för Ögårdsskolan till Skolverket. Detta tyder på att någon inifrån vill peta dem från makten. Skolverkets utredning blir klar 2008.


Vem ska bli ny VD när Becirov inte orkar längre? Imamen i moskén och dataläraren på Ögårdsskolan heter Ayoub Chibli. Han borde ligga bra till. Men enligt initierade källor har han haft flera åsikter som gått på tvärs mot Becirovs. Chibli är arab och det stämmer inte in på den muslimska ledning som hela tiden haft ledningen och som kommer från Balkan. Efter Becirov syns Chibli mest i media som företrädare för Islamic Center. Han kan moskén, verksamheten, skolan och har anammat Becirovs klädstil med kostym i alla lägen.


De andra i stiftelsens styrelse är också män från Balkan i 70-årsåldern. De kommer inte att orka bli VD för Islamic Center. Vissa av styrelseledamöterna bor dessutom i Holland och har gjort så hela tiden.


Föräldraföreningen bestämmer över Ögårdsskolan. Men föräldrarna utgörs i första hand av arabiska föräldrar. Bosniska muslimer och andra från Balkan är i minoritet i skolan. De flesta barnen är araber eller somalier. De snälla somalierna trampar inte någon på fötterna för att få makten. Återstår då bara araberna. Dessa har under de senaste åren infiltrerat Ögårdsskolan genom att sätta sina barn i den. Här återfinns också en del föräldrar från farliga källarmoskéer med islamistiska värderingar.


Bara från arabiskt håll går det att få pengar till att köpa Islamic Center med moské, stiftelse och skola. Det är ett eftertraktat objekt för Malmös arabiska muslimer som inte har någon riktig moské. Men idag är det bara 10 % av moskébesökarna som är araber. Var ska europeiska muslimer, andra från Balkan och somalier ta vägen?


Stadens socialdemokrater har hållit sin hand över partisympatisören Becirov. I gengäld har han gett malmösocialdemokraterna många röster bland moskéns medlemmar som är cirka 50 000. Polisen och Sveriges statsledning har sett Becirov som en garant mot islamism. Hur kommer de att ställa sig om saudiska pengar betalar ett köp till islamisterna? Ingen annan har ju råd.
I
I
Emerick Adolfsson som är anställd vid Islamic Center är en ständig optimist med uppgifter vid moskén och ett ständigt ansikte utåt. Han är gift med en indonesisk muslimsk kvinna men är svensk och konvertit samt är bosatt i den ultrasvenska förnäma stadsdelen Ribersborg i ett för många muslimer onåbart område. Detta har dock inte hindrat Adolfssons ambitioner, vilket märktes när han sökte tjänsten som Malmö stads fritidsdirektör.
I
I
Becirov har en son i rätt ålder. Men han har sysslat med annat och inte involverats i maktstriderna. Skulle han ha kunskapen att ta över och modet att stå emot alla hot som Islamic Center regelbundet får utstå? Har han råd att ta över alla lån? Det som talar för Becirovs son är att han en dag om några år kan se till att hans far får bo på det ålderdomshem som Becirov vill bygga i anslutning till Islamic Center. Kanske vill Becirov så småningom inte begravas på en kyrkogård utan vid moskén som en tribut till sin grundare. Förmodligen har Becirov inmutat en sten i moskéns golv under vilken han ska ligga med en plakett med ingraverad text i guldstil. Han kommer att spöka som övervakare över sitt Islamic Center under lång tid efter att han gått bort. Hans ande kommer att kännas för efterträdaren.


I vilken skepnad som Darth Vader kommer att träda fram bland alla intressenter överlåts till läsarna att spekulera om. Men helt klart är att han kommer att träda fram i Islamic Center nu när Dödsstjärnan närmar sig sitt sista slag. Who will join the dark force and will the Jedi knights be able to defeat them?

Trust the force Luke!


Inga kommentarer: