2007-12-21

Lärare oroas över muslimsk friskola i UmeåVästerbottens Folkblad har idag 21/12 en insändare av julbocken och musikläraren PerOlof Johansson. Han oroas över att Ålidhemsskolan som ligger nära Umeås planerade moské, och som ska läggas ner kan komma att bli en muslimsk friskola. Så här står det:


"VAR OCH VARANNAN dag läser vi om folk i olika positioner som ställs till svars och krävs på skadestånd för ekonomiska oegentligheter. Kan inte vi medborgare i Umeå civilrättsligt utkräva skadestånd för att en ”fixad” majoritet av Umeås politiker helt i onödan försnillar 200 miljoner i samband med Ålidhemsskolans omotiverade nedläggning?"


"EN TANKE SOM slagit mig men förmodligen inte herden tänkt på är att Ålidhemsskolan lokaler löper uppenbar risk att göras om till muslimsk friskola när nu ändå en moské ska byggas i området, men jag ska väl inte gå händelserna i förväg.
Årets tomte blir den som stoppar tomten som nya helt onödiga skolan ska byggas på.

PEROLOF JOHANSSON
Inspiratör och julbock"


Källa, Västerbottens Folkblad fredag 21/12 2007:


Är det inte märkligt att en vanlig musiklärare vid Ålidhemsskolan i Umeå ser det som en risk att den kommunala skolan görs om till muslimsk friskola? Om någon redan på förhand varnar för en muslimsk friskola, så måste det bero på att personen hört larmrapporter om hur illa muslimska friskolor fungerar. Eller att en sund lärare inte tycker att det är en bra idé med skolor där muslimer segregerar sina barn? Det finns dessutom en hel rörelse i Umeå som är emot det planerade moskébygget i området.


Väl kämpat julbocken! Ni andra i Umeå kan gärna läsa bloggen Muslimska friskolan för att se hur muslimska friskolor fungerar.


Bloggen Muslimska friskolan tog kontakt med Ålidhemsskolan i Umeå som enligt hemsidan har två rektorer:


Rektor Bengt Åström säger att han läst insändaren och menar att PerOlof skämtar, men att han som rektor reagerat på att PerOlof, som är musiklärare på Ålidhemsskolan, uttalat sig i insändaren om muslimska friskolor. Han säger att PerOlof brukar uttrycka sig frispråkigt och att hans rektorskollega Annacarin Cheverette tagit upp frispråkigheten runt Ålidhemsskolan. Åström säger att det diskuterats om en tidigare insändare som PerOlof gjort i Västerbottenskuriren.


AnnaCarin Cheverette är PerOlofs chef som rektor. Hon har inte läst dagens insändare och säger att det inte stämmer att hon diskuterat PerOlofs insändare. Hennes och kollegan Åströms uppgifter går isär på tre punkter. Det kan bero på missförstånd, eller så är den enes uppgifter inte riktiga. Rektor Cheverette säger att hon tagit upp med personalen på skolan vad de får säga och inte får säga angående eventuell avyttring eller nedläggning. Bara det är i sig egendomligt, eftersom all offentlig personal har rätt att yttra sina åsikter om verksamhet helt fritt såvida det inte är sekretessbelagt.


Rektor Bengt Åström och rektor Annacarin Cheverette säger båda två att de ska ta kontakt med varandra och diskutera PerOlofs insändare. Cheverette säger att det inte finns något behov av en muslimsk friskola, eftersom skolan redan har 40 % invandrarelever, och hon tycker att det är en bra integration. Hon säger att vidare att skolan har många muslimska elever. Men hon säger att det inte är någon anställd eller skolledare som ska ha synpunkter på nedläggning, avyttring eller muslimsk friskola, utan det är politikerna som beslutar om det.


Bra jobbat PerOlof Johansson att du fått fart på diskussionen om muslimsk friskola i Umeå. Låt dig inte beläggas med någon munkavel från de båda rektorerna!

Inga kommentarer: