2007-12-30

Svenskt spionage mot USA-vänlig minister


Echo Tango Charlie


I den svenska valrörelsen inför hösten 2006 hände följande, som inte finns publicerat:


En asylsökande flykting från ett mellanösternland användes för att spionera på en riksdagsledamot som blev moderat minister i den nya borgerliga regeringen. Den asylsökande flyktingen fick resa runt i Sverige tillsammans med en tolk. Den asylsökande fick i uppgift att etablera kontakt med den moderate riksdagsledamoten. Ett valtalsanförande i Stockholm besöktes. Efter valtalet trädde den asylsökande fram och tolken presenterade honom för moderaten. En dialog inleddes där moderaten skulle hjälpa den asylsökande att få uppehållstillstånd.


Mötet var en fälla. Tolken var anställd av staten och syftet var att knyta vidare kontakt för att få reda på moderatens åsikter. Moderaten hade både uttryckt åsikter mot islamism och visade stor sympati för USA. Staten var intresserad av att få reda på varför. Moderaten skulle inte ana oråd utan skulle ta sig an den asylsökande var tanken. Moderaten var mycket trevlig mot den asylsökande, men tyckte att mötet var märkligt. Den asylsökande hade hämtats från Rosengård.


I utbyte skulle den asylsökande av staten få uppehållstillstånd. Han utförde alla önskemål och tyckte att det var intressant att träffa riksdagsledamoten. Men han hade inte förstått något alls av valtalet. Han blev beordrad att gå fram till moderaten efter valtalet. Innan dess hade han fått se ett foto av moderaten och fått sina instruktioner. Att tolken skötte samtalet hade två orsaker. Dels kunde den asylsökande ingen svenska. Dels kunde tolken styra in samtalet på de frågor som staten var ute efter. Tolken var spionen och den asylsökande bara ett lockbete som utnyttjades.


För att bli av med den asylsökande efter denna och andra tjänster han ställt upp på, så avslogs hans begäran om uppehållstillstånd genom en inlaga från staten till Migrationsverket. Ärendet är precis som andra migrationsärenden hemligstämplat. Ingen skulle kunna upptäcka att han utfört tjänster år staten. Han skulle plötsligt en dag bara vara borta ur landet utan att någon undrade speciellt om hans ärende. Hans telefon avlyssnades konstant.


Ministern som minns tolken och den asylsökande upplever det hela som mycket obehagligt. Det här hände under slutet av den socialdemokratiska regeringen. Hur högt upp i staten som ordern om spionage kom från är omöjligt att veta. Det finns mer i ärendet som inte kommer att publiceras här av säkerhetsskäl. Men det oroväckande är att staten under socialdemokratin använts i syfte att ta reda på varför motståndarpolitiker är USA-vänliga.


Källor kommer inte att anges.
I
I
Delta Bravo Uniform
I
I
Länkar om USA och Pakistan. Enligt en pakistansk Ericssonanställd är Pakistan världens mest korrupta land:

Inga kommentarer: