2007-12-23

Ögårdsskolans imam om muslimska elever



Imamen Ayoub Chibli arbetar som datalärare på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i och dess tillhörande moské vid Islamic Center i Malmö. I november 2007 var han med i Sveriges Televisions program Dokument Inifrån. Programmet heter Syndabockarna och är gjort av Evin Rubar.


Imamen Ayoub Chibli dyker upp 9 minuter in i programmet och återkommer sedan tre gånger till. Han tar upp frågan om hur aggressiva flera muslimska barn är i skolan och hur oroliga muslimska föräldrar undrar om de ska slå sina barn eller inte. Ayoub Chibli säger att de muslimska barn som blir slagna hemma sedan kommer till skolan och slår sina klasskamrater, är elaka mot sina lärare eller stör ordningen i skolan.


Hela programmet visar ett moment 22 där lugn i stort sett inte verkar kunna råda i förortsskolor i invandrartäta skolor. Ofta nämns hemlandsproblematiken där föräldrar blivit slagna och nu slår sina svenskfödda barn med invandrarbakgrund. Dessa kommer att fortsätta slå sina barn de kommer att föda i Sverige. Dessa barn slår sedan andra i skolan för att få ut sina aggressioner eller slåss på stan och respekterar inte lärare eftersom lärarna inte får slå dem. Ofta nämns att problemet är stort i muslimska familjer som inte vill följa svensk lag och acceptera att barnaga är förbjudet.


I alla svenska för invandrarböcker står nämnt att i Sverige får man inte slå sina barn. Att det står med i dessa böcker som alla invandrare som kommer till Sverige får läsa måste bero på att det är ett stort problem. Läromedelsförfattarna har fått i uppgift att ta med den uppgiften så att ingen ska missa den. I reportaget säger sig ändå Ayoub Chibli ha svårt att övertyga föräldrar som besöker honom att sluta aga. Han säger att samhället måste lära föräldrarna att det är förbjudet. Men detta har de redan fått lära sig. Invandrarföräldrarna som slår har alla fått lära sig att det är förbjudet. De struntar ändå i den svenska lagen.


TV-programmet är en sådan varningsklocka att alla skolor med hög invandrartäthet eller många muslimska barn som blir slagna hemma, borde stängas av Arbetsmiljöverket för eleveras och lärarnas skull. Sedan får de vara stängda till någon kommit på hur arbetssituationen ska lösas. För i programmet framtyder att det inte finns någon lösning, bara ett moment 22 med folk som inte följer lagen.


Så länge ingen tänkt ut en lösning kan det bara konstateras att islam krockar kraftigt med skolans värld i Sverige. Ännu en gång har ett nyhetsinslag berättat om ett stort samhällsproblem där islam är en av orsakerna. Hela programmet är en varningsklocka till alla som tror att det kan vara lugnt eller trevligt att arbeta i en invandrartät skola med muslimer som blir slagna hemma och sedan hämnas i skolan.


Frågan är om någon frivilligt tar ett lärarjobb på en sådan skola efter programmet? De lärare som arbetar där torde rimligtvis göra det för att de inte får arbete på bättre skolor. Invandrartäta skolor med många muslimer ökar i Sverige. I Malmö har hälften av alla skolbarn invandrarbakgrund och det ökar för varje år. En rektor säger att det kan ta upp till 50 år innan problemen försvinner.


Hemsida till Syndabockarna i SVTs Dokument Inifrån:

Direktlänk till Syndabockarna för uppspelning i SVT Play:


Inga kommentarer: