2007-12-12

Arbetsmarknadsstyrelsen synar Islamic CenterSydsvenskans mästergrävande journalist Anders Ljungberg avslöjade 6:e december 2007 att en lärare som nu arbetar på den muslimska friskolan Ögårdsskolan anmäler sin egen skola till Skolverket. Ögårdsskolan ligger i Malmö och tillhör Islamic Center vid den stora moskén vid Jägersro.

Länk till den artikeln i Sydsvenskan:


Bloggen Muslimska friskolan har kommit över anmälan som läraren på Islamic Centers Ögårdsskolan gjort anonymt till Skolverket. Där står så här:

"Jag har även skickat denna anmälan till Agneta Eriksson, skolkommunalråd i Malmö. Möjligen kommer jag även att tillställa den Barnombudsmannen, då jag anser att skolledningen i så vitala delar kränker eleverna genom sitt agerande (vilket inte minst ämnena i de artiklar Sydsvenskan presenterat exemplifierar) samt till Arbetsmiljöverket."


Kanske har Arbetsmiljöverket läst Sydsvenskans artiklar eller så har läraren redan anmält Ögårdsskolan till Arbetsmiljöverket. För idag kunde Sitemeter fånga att Arbetsmarknadsstyrelsen i Johanneshov I Stockholm via googlesökorden "islamic center" hittat in till bloggposten LO avslöjar Islamic Center i bloggen Muslimska friskolan:Den bloggposten handlar om hur anställda på Islamic Center och Ögårdsskolan behandlas av arbetsgivaren Bejzat Becirov som är rektor för Ögårdsskolan och VD för Islamic Center. Någon från AMS/AMV i Stockholm håller alltså på kontorstid på med att undersöka Islamic Center i Malmö. Det måste finnas skäl till det.


Utdrag nedan från Sitemeter klockan 16.30 onsdag 12 december 2007:


"Domain Name: amv.se ? (Sweden)
IP Address: 192.121.232.# (Arbetsmarknadsstyrelsen)
ISP: Kungliga Tekniska Hogskolan
Location: Stockholms Lan City: Johanneshov
Time of Visit: Dec 12 2007 4:30:43 pm
Last Page View: Dec 12 2007 4:30:43 pm
Visit Length: 0 seconds
Page Views: 1
Referring URL: http://www.google.se/search?hl=sv&q=islamic
Search Engine: google.se
Search Words: islamic center
Visit Entry Page: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/11/lo-avsljar-islamic-center.html
Visit Exit Page: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/11/lo-avsljar-islamic-center.html
Visitor's Time: Dec 12 2007 4:30:43 pm"

Inga kommentarer: