2007-12-02

Sveriges Islamiska SkolorFlera muslimska friskolor i Sverige har slagit sig samman i organisationen Sveriges Islamiska Skolor (SIS). Idag 2/12 2007 skickade organisationen ut följande pressmeddelande:


"SIS konferens är avslutat.

På programmet stod föreläsningar om bland annat teambildning och Patrik Levin från skolverket var inbjuden för att atala om likabehandlingslagen i praktiken. Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på friskolornas riksförbund, var med och berättade om förbundets arbete. En heldag ägnades till IUP arbete i SIS skolorna.

SIS arbetar bland annat för att förståelsen i samhället ska öka för muslimskt profilerade skolors bidrag till det svenska skolväsendet och för att dessa skolor få fungera på samma vilkor som andra skolor. Man vill skapa en trygg och utvecklande miljö där eleverna kan utvecklas efter egen förmåga.

Barnen är olika så skolorna bör vara olika."


Källa till pressmeddelandet 2/12 2007:


Det är väl lite konstigt att denna de muslimska friskolornas lobbyverksamhet (SIS) inte lyckats övertyga varken journalister eller politiker om hur bra muslimska friskolor är? Här är en medlemslista på de 6 stolpskotten till skolor:


Medlemmar
SIS har sex medlemsskolor.
Klicka nedan för att läsa om respektive medlem:Källa:

Inga kommentarer: