2007-12-28

Musik- och religionslärare ?


Tänk efter! Hur många av er har när ni gick i högstadiet haft samma lärare i musik som i religionskunskap när ni gick på högstadiet? Förmodligen ingen. Ämneskombinationen musik/religionskunskap har aldrig funnits i någon svensk lärarhögskolas historia. Det går inte ens att få ett sådant arbete.


Tänk efter igen! Hur många av er har på lågstadiet eller mellanstadiet haft en klasslärare i de flesta ämnen och sedan en lärare som ni hade speciellt bara i just musik och religionskunskap? Förmodlingen ingen heller. Kanske hade ni en i musik, eller så fanns det någon som kanske bytte och hade er i religion, men säkert inte en lärare som ni bara hade i religionskunskap och musik.


I muslimska friskolor är det mycket vanligt att barnen har en och samma lärare i enbart musik och religionskunskap. Det gäller både på låg- och mellanstadiet samt på högstadiet. Möjligtvis kan samme lärare också ha de muslimska barnen i arabiska eller islamologi också. Det är också alltid en muslim och en man. Hur kan det komma sig?


Om nu muslimska friskolor säger att de följer läroplanen i musik och religion, två ämnen som är kontroversiella för många muslimer, varför är det så viktigt för dessa muslimska skolor att uppdraget alltid går till en muslimsk man som saknar utbildning i ett av ämnena musik eller religionskunskap? Och varför ska den ende läraren ha just dessa två ämnen ihop alltid? Varför inte en svensk kvinnlig lärare som lärare i dessa ämnen? Eller varför inte låta klasslärare ha hand om religionskunskap och musik själva, som de är utbildade i?


Naturligtvis döljer de muslimska friskolorna som har denna tjänstefördelning något. De vill neutralisera musikundervisningen så att den inte stöter sig med islam och i religionskunskapen framhäva islam som bättre än andra religioner. Det vill föräldrarna som sätter sina barn i dessa muslimska friskolor också. Dessa tillvägagångssätt strider mot läroplanen och döljs enklare om skolorna skaffar en muslimsk man som tar han om musik- och religionsundervisningen.


Många utredningar hos Skolverket visar på detta. Däremot inte sagt att det alltid begås fel. Men bara att fenomenet att kombinera tjänsterna så enbart existerar på muslimska friskolor, indikerar på en orsak. Otyget försvinner inte heller utan går inte att upptäcka om ingen sladdrar för Skolverket. Det gör inte de muslimska föräldrarna eller deras barn, utan då och då någon avhoppad svensk lärare som slutat på en muslimsk friskola.


Det skulle kunna bli en lång rad av uppräknade muslimska friskolor där denna unika kombination av musik- och religionslärare förekommer. Likaså kan listan göras lång om svenska lärare som arbetat på muslimska friskolor och fått tillsägelser av sin skolledning om att undervisa i musik eller religionskunskap på ett sätt som strider mot läroplanen. Men låt oss i stället hänga ut en skola utan att på något vis antyda att den bryter mot läroplanen, men för skojs skull visa fram återigen denna unika ämneskombination och ställa frågan, varför det än en gång ser ut så här:


"Övrig personal
Ahmed Sreis, musik- och religionlärare"

"Här på Al-Maarifs tvåspråkskola har lärarna ett stort ansvar och de får i stor utsträckning själva planera och utforma den egna arbetsdagen. Skolan följer Lpo 94."

Citaten från Al-Maarif tvåspråksskolas personalsida i Helsingborg:


Från samma personalsida finner vi också en rådgivare:

"Administration
Aisha Kertam (rektor) - Mustapha Kertam
Susanna Baross (Biträdande rektor) - Fakhir Jassim (rådgivare)
Yassin Yassin (Studierektor)"

"Speciallärare & rådgivare skola/hem
Carina Olsson, Specialpedagog
Åsa Stenroth, Specialpedagog
Fakhir Jassim, Rådgivare skola/hem"


Vad är denne Fakhir Jassim rådgivare i? Finns det rådgivare på andra skolor i Sverige? Ja, Rosengårdsskolan i Malmö har en heltidsanställd rådgivare som heter Ali Ibrahim. Han är imam och hans titel är kultursekreterare, med uppgift att medla i konflikter mellan svenska lärare och muslimska elever/elever med annan kulturell bakgrund. Men varför ska det behövas rådgivare när en muslimsk/arabisk friskola som Al-Maarif tvåspråksskola gör reklam över hur bra de är på att integrera sina elever i det svenska samhället?


"Al-Maarif tvåspråksskola i Helsingborg är en fristående grundskola, som stödjer elevernas personliga utveckling. Skolans elever får ta del av två språk och två kulturer - den svenska och den arabiska. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv och sin identitet... "

Citat från hemsidan:


När Al-Maarif tvåsprksskola ville öppna en likadan arabisk friskola i Landskrona, sa både Skolverket och politiker nej. Skälet för Skolverket är att den inte är öppen för barn som inte är araber. Skälet för politikerna är att skolan skulle segregera barnen:Inga kommentarer: