2007-12-02

Halverad specialundervisning


Specialläraren på den muslimska friskolan har kommit med en innovation, tycker hon. I stället för att varje elev i behov av specialundervisning ska få 1 timme specialundervisning, så föreslås följande förändring:


Specialläraren föreslår nu istället att varje elevs tid ska halveras till 1/2 timmes specialundervisning per elev i behov av specialundervisning. Och då får eleven ändå dela sin tid med andra från samma klass som samtidigt går i specialundervisning. Alltså är den reella tiden nere i cirka 10 minuters specialundervisning i veckan per elev om tre elever går samtidigt 1/2 timme i veckan.


Specialläraren på den muslimska friskolan som föreslår denna försämring säger att det är för att hon ska få mindre att göra. Vad gör hon på skolan överhuvudtaget? 10 minuter per elev ger ingenting. Det syns redan i de dåliga resultaten och kommer att bli än märkbarare. Specialläraren döljer sig bakom systemet att ingen elev får betyg förrän i årskurs 8. Det betyder att de elever i årskurserna 1-6 på den muslimska friskolan som specialläraren har hand om inte kommer till högstadiet med dåliga betyg. De har inga betyg alls. Skulle betyg införas på låg- eller mellanstadiet, så skulle muslimska friskolor avslöjas direkt.


Ge den muslimska friskolans speciallärare sparken!

Inga kommentarer: