2008-08-24

30 % av lärarna ogillar slöjaFredrik Persson är doktorand i historia vid Lunds Universitet. I Sydsvenskan finner han det anmärkningsvärt att 30 % av de svenska lärarna inte gillar att muslimska skolflickor bär slöja:


"30 procent av lärarna ogillar eller finner det rent av oacceptabelt att muslimska flickor bär slöja i skolan. 16 procent menar att man bör vara född i Sverige för att betraktas som svensk."

Källa, Sydsvenskan fredag 22 augusti 2008:


Enkäten är gjord av Forum för levande historia och omfattar den omdebatterade enkäten som behandlar lärares kunskaper om förintelsen:

"Vi har ställt några frågor som handlar om aktuella spörsmål som avhandlas i den så kallade ”diskursen” kring ”mångkulturalitet”. Fråga V152 (se bilaga 1) hade följande lydelse:

”Vad tycker du om att de muslimska flickor som vill det, bär slöja/sjal i skolan?”.


Det föreligger ett medelsvagt samband med ålder
(r = 0,21; p = 0,001; kontroll för kön), som innebär att
äldre lärare har en mer negativ inställning till bruket
av slöja/sjal än de yngre, dock endast i viss utsträckning.


Knappt 30 procent av lärarna ogillar att
muslimska flickor använder slöja/sjal i skolan
(sammanslagning av svarsalternativen ”Jag
accepterar det men gillar det inte” och ”Det är
oacceptabelt”). Kvinnor är något mer accepterande
än män."


Citaten ovan hämtade från lärarundersökningen:


Undrar hur det känns för muslimska skolflickor i Sverige att veta, att var tredje lärare de möter i korridoren eller klassrummet ogillar deras slöja? Hur kommer det sig att lärarna anger detta i en anonym enkät, men inte har mod nog att säga det eller ens ta upp frågan om slöja i klassrummen? Vilket politiskt parti ska dessa flera tusen lärare som utgör en tredjedel av lärarkåren, rösta på för att slippa se kvinnoförtryckande slöja på muslimska skolbarn?

Inga kommentarer: